Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201704/nghe-an-viet-nam-xieng-khoang-bolykhamxay-hua-phan-lao-phoi-hop-giai-quyet-van-de-nguoi-di-cu-tu-do-va-ket-hon-khong-gia-thu-vung-bien-gioi-733630/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201704/nghe-an-viet-nam-xieng-khoang-bolykhamxay-hua-phan-lao-phoi-hop-giai-quyet-van-de-nguoi-di-cu-tu-do-va-ket-hon-khong-gia-thu-vung-bien-gioi-733630/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phối hợp giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/04/2017, 07:39 [GMT+7]
Nghệ An (Việt Nam) - Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn (Lào)

Phối hợp giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại TP Vinh, Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam và Lào.

Đại diện các Tổ chuyên viên liên hợp thống nhất hợp tác chặt chẽ thực hiện việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú đúng tiến độ đề ra
Đại diện các Tổ chuyên viên liên hợp thống nhất hợp tác chặt chẽ thực hiện việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú đúng tiến độ đề ra

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An, Tổ trưởng và các thành viên Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện biên giới, chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền.

Về phía bạn Lào có các đồng chí: Bun Ma Bu Chạ Lơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Tổ trưởng chuyên viên liên hợp tỉnh Xiêng Khoảng;  Khăm Pao, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Tổ trưởng chuyên viên liên hợp tỉnh Xiêng Khoảng; Vông Xay Nhạ Xing Thon, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn.

Hội nghị nhằm thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Theo thống kê đơn phương của các tỉnh, hiện nay có 198 người Lào di cư và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Nghệ An; 589 hộ/3.801 khẩu người Việt Nam di cư và kết hôn không giá thú tại địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào). Trong đó, di cư sang tỉnh Hủa Phăn 20 hộ, 163 khẩu; di cư sang tỉnh Xiêng Khoảng 82 hộ, 526 khẩu; di cư sang tỉnh Bôlykhămxay 487 hộ, 3.112 khẩu.

Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như địa hình hết sức hiểm trở, dân cư thưa thớt, sống rải rác tại nhiều địa bàn; tình trạng thay tên đổi họ khi di cư sang nước khác đã gây rất nhiều khó khăn cho các Tổ chuyên viên liên hợp tiến hành điều tra, khảo sát, xác minh, thống kê, phân loại người di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng trong thời gian tới, đó là Tổ chuyên viên liên hợp 4 tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các bước tiếp theo trong công tác điều tra, xác minh, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trình cấp có thẩm quyền các cặp tỉnh xem xét và đề nghị Bộ Ngoại giao trình Chính phủ 2 nước xem xét, quyết định.

Hai bên tiếp tục hoàn chỉnh việc điều tra, khảo sát, phân loại lập danh sách người di cư và kết hôn không giá thú của tỉnh mình, sau đó sẽ tiến hành điều tra song phương giữa các cặp tỉnh. Kết thúc điều tra song phương, 2 bên thống nhất lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh mình để báo cáo Bộ Ngoại giao trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới 2 nước phê duyệt.

Tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để nhân dân (đặc biệt là vùng biên giới) hiểu các nội dung về Thỏa thuận giữa 2 chính phủ Việt Nam - Lào về việc giải quyết tình hình người di cư tự do và hôn nhân không giá thú, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người di cư trở về sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

.

Phương Linh

.