Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/tap-huan-kien-thuc-phap-luat-ve-nghiep-vu-cong-chung-602786/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/tap-huan-kien-thuc-phap-luat-ve-nghiep-vu-cong-chung-602786/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn kiến thức pháp luật về nghiệp vụ công chứng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/04/2015, 14:19 [GMT+7]

Tập huấn kiến thức pháp luật về nghiệp vụ công chứng

(Congannghean.vn)-Sáng 20/4, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về nghiệp vụ công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện liên quan đến lĩnh vực công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.
Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ, báo cáo viên Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ, báo cáo viên Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Tại Hội nghị tập huấn
Tại Hội nghị tập huấn
Hỗi nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 và 21 tháng 4), học viên sẽ được tiếp thu các nội dụng như Luật Công chứng số 53/2014/QH13; đăng ký thế chấp, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trình tự thủ tục công chứng; lưu ý trong thực tiễn khi ký kết hợp đồng bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm…từ các Báo cao viên Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp. 
 
Đồng thời Hội nghị là dịp để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác về đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng, chứng thực, kịp thời phổ biến những nội dung mới sửa đổi, bổ sung của Pháp luật về giao dịch bảo đảm, công chứng, chứng thực cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
.

Trọng Đại

.