Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-602334/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-602334/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 18/04/2015, 15:18 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Hỗ trợ đất trồng lúa; hỗ trợ dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội... là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 13-17/4/2015.
 
 Đất chuyên trồng lúa nước được NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm
 
Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã được Chính phủ ban hành trong tuần vừa qua, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;  hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.
 
Về hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa, ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa; hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa...
 
Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT
 
Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
Theo Chương trình của Chính phủ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết 36-NQ/TW đề ra gồm:
 
1- Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; 2- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; 3- Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại; 4- Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; 5- Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế tri thức; 6- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; 7- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet; 8- Tăng cường hợp tác quốc tế.
 
Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội
 
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Theo Quyết định, việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:  
 
1- Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.
 
2- Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Diễn đàn do mình tổ chức.
 
3- Có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn.
 
Tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội... Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.
 
Đến 2050, Quy Nhơn thành đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung
 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Quy Nhơn có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực Đông Nam Á, là một trong những trung tâm phát triển lớn của khu vực Trung Bộ; có nền kinh tế phát triển theo định hướng du lịch - dịch vụ - cảng biển - công nghiệp, trọng tâm là du lịch - dịch vụ - cảng biển; có sức hút đầu tư lớn và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…
 
Hỗ trợ dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách
 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa; miễn tiền thuê đất đối với bến xe khách tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách...
 
Viện Hàn lâm KHXH trở thành cơ quan hàng đầu về nghiên cứu
 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có trên 80% cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có học vị tiến sĩ trở lên. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có nhiều tổ chức khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, đủ khả năng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn của quốc gia...
 
Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra là phải chú trọng nghiên cứu khoa học; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao; củng cố, phát triển tổ chức; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo; đổi mới phương thức quản lý trong hoạt động khoa học; đẩy mạnh huy động các nguồn lực để phát triển khoa học xã hội và nhân văn...
 
Thủ tướng yêu cầu bàn giao nguyên trạng VTC về VOV
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thực hiện việc bàn giao nguyên trạng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức và hoạt động.
 
Về việc hoàn tất thủ tục sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 172/VPCP-KGVX ngày 23/1/2015 của Văn phòng Chính phủ.
 
Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Kiên Giang
 
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương UBND tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ.
 
Làm rõ hành vi buôn lậu của Công ty Phú Đức
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại của Công ty TNHH Phú Đức và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5/2015.
 
Vụ dân bức xúc chặn QL1A: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục
 
Trên mạng thông tin điện tử có đưa tin bụi xỉ từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực, người dân đã chặn xe, gây ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.
 
Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; không để bụi than, xỉ ảnh hưởng đến khu vực dân cư. 
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân trong khu vực nắm rõ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đến môi trường, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh, trật tự; bảo đảm giao thông tại Quốc lộ 1A an toàn, thông suốt.
 
Xác định giải pháp đổi mới phương thức kinh doanh nông sản
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan căn cứ kết quả nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh nông sản của Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững" và yêu cầu của thị trường trong nước, xuất khẩu, tập trung phân tích kỹ thực trạng kinh doanh hiện nay của các mặt hàng lúa, gạo, thủy sản, rau quả và sản phẩm chăn nuôi theo từng khâu trong chuỗi giá trị để làm rõ các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc liên kết với sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm... Trên cơ sở đó, xác định cơ chế, giải pháp cần thiết đổi mới phương thức kinh doanh nông sản để thực hiện gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
 
Khẩn trương tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời, xem xét các dấu hiệu vi phạm quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ để xử lý theo pháp luật; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.