Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201412/phat-hien-sai-pham-tren-360-ti-dong-trong-thu-chi-ngan-sach-571303/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201412/phat-hien-sai-pham-tren-360-ti-dong-trong-thu-chi-ngan-sach-571303/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát hiện sai phạm trên 360 tỉ đồng trong thu, chi ngân sách - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 20/12/2014, 08:39 [GMT+7]

Phát hiện sai phạm trên 360 tỉ đồng trong thu, chi ngân sách

(Congannghean.vn)-Theo báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm soát thu, chi ngân sách và phát hiện, xử lý tham nhũng thì đến thời điểm cuối tháng 10/2014, toàn tỉnh phát hiện tổng giá trị sai phạm lên tới 362,3 tỉ đồng.

Trong tổng giá trị sai phạm nói trên thì qua công tác phòng ngừa tham những phát hiện sai phạm là 344,18 tỉ đồng (tăng 11,92% so với năm 2013); qua công tác chống tham nhũng (khởi tố, điều tra) phát hiện sai phạm 18,12 tỉ đồng và 1.750 m2 đất. Cũng trong năm 2014, toàn tỉnh thực hiện 155 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 655 đơn vị; thực hiện 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 12.816 tổ chức, cá nhân; 93 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ tại 138 đơn vị.

Qua đó, đã phát hiện 421/655 đơn vị được thanh tra có vi phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý với tổng số tiền là 38,757 tỉ đồng và 59.800 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức và 68 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc. Ngoài ra, trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành đã phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 71,094 tỉ đồng; ban hành 5.722 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5.903 cá nhân, tổ chức có sai phạm với tổng số tiền 20,605 tỉ đồng và đã xử lý đạt 100%.

Qua đánh giá tổng hợp chung thì tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh với tổng giá trị sai phạm liên quan đến kinh tế đã tăng 14,13% so với năm 2013.

.

N.T