Chủ Nhật, 19/11/2023, 19:21 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Công an Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp mở các lớp hoặc phối hợp liên kết mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS, huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn tham gia lực lượng Công an nhân dân, Công an xã… Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, những năm gần đây, Trung tâm được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, sân bãi tập luyện đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Quá trình hoạt động, Trung tâm đã chủ động tăng cường phối hợp tốt với các học viện, trường CAND; các trường ngành ngoài và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ. Nhất là mở các lớp đào tạo tiếng Lào, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã, huấn luyện Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu…

Công tác huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn được Công an tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện trong thời gian qua
Công tác huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn được Công an tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện trong thời gian qua

Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, nhất là kế hoạch về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” cũng như phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đội ngũ giáo viên của Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học hỏi, nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như kiến thức sư phạm. Đối với học viên nơi đây, những người thầy đặc biệt vừa nghiêm khắc trên “thao trường đổ mồ hôi”, giúp họ rèn luyện về trí, lực; vừa nhẹ nhàng trên bục giảng, luôn gần gũi chia sẻ, động viên những lúc họ nản lòng. Chính sự kiên định, vững chãi của những người thầy là động lực để các học viên nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày, vì mục tiêu cao cả: giữ bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Thực tế cho thấy, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ CBCS “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Công an Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trên lĩnh vực này.

Hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ theo từng loại, từng lực lượng, từng cấp. Trên cơ sở đó, Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng cụ thể, tiến hành thường xuyên, liên tục và đa dạng. Công tác đào tạo vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt vừa có chiến lược lâu dài; việc đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn trình độ của mỗi CBCS. Năm 2023, Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phục vụ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo mô hình Công an bốn cấp. Quá trình triển khai, Công an tỉnh nhận được sự quan tâm của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương nên đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; cấp ủy, lãnh đạo, CBCS Công an các đơn vị, địa phương nhận thức đúng đắn, quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Quốc tế, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Lào cơ bản cho CBCS
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Quốc tế, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Lào cơ bản cho CBCS

Trong năm, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã, 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho 480 đồng chí lãnh đạo cốt cán cấp cơ sở trong công tác an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố. Tổ chức sơ tuyển 590 học sinh tham gia đăng ký dự thi vào các trường CAND; cử 10 đồng chí đào tạo thạc sĩ, 73 đồng chí đào tạo đại học và 22 đồng chí đào tạo trung cấp CAND. Bên cạnh đó, công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương cũng được chú trọng đẩy mạnh. Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ và học viện, các trường CAND liên kết tổ chức 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, gồm: đào tạo tiếng Lào; bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra; bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã; bồi dưỡng kiến thức dân tộc; huấn luyện Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; tập huấn nghiệp vụ với gần 1.500 lượt cán bộ tham gia.

Với sự đổi mới trong phương pháp quản lý, đào tạo, Công an tỉnh đã và đang góp phần đào tạo nên những CBCS “vừa hồng, vừa chuyên”, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, chắc về nghiệp vụ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công việc tuy có nặng nề, vất vả nhưng với những người làm công tác giảng dạy trong lực lượng Công an Nghệ An đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi nhận về mình trọng trách đầy vinh quang ấy. Và, họ vẫn luôn được gọi bằng cụm từ thân thương, trìu mến: Những người thầy mang sắc phục Công an nhân dân.

 

 

.

Ngọc Anh

.