Thứ Sáu, 12/06/2020, 06:49 [GMT+7]

Đừng để niềm tin bị lợi dụng bằng hoạt động giả danh tôn giáo

Thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hòng kích động người dân nhẹ dạ, tham gia các tổ chức bất hợp pháp gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thời gian gần đây, một số người dân thiếu hiểu biết lại mắc mưu, bị giật dây, đánh đổi niềm tin của mình vào những hoạt động giả danh tôn giáo, tín ngưỡng.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

.

Nguồn: ANTV