Thứ Hai, 17/06/2019, 15:04 [GMT+7]

Những con rối dưới vỏ bọc 'tự do, dân chủ', 'yêu nước'

Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều tài liệu dưới dạng bài viết và hình ảnh của những đối tượng có âm mưu, hành động chống phá chế độ, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân dưới vỏ bọc ngụy tạo: hoạt động vì tự do, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh vì sự phát triển của dân tộc, sự thể hiện lòng yêu Tổ quốc…
 
Chúng tán phát lên mạng xã hội faceook, youtube… để tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thế hệ trẻ. Để làm sáng tỏ những luận điệu ngụy biện đó, chúng tôi chỉ ra một số nội dung như sau:
 
1. Bản chất những luận điệu xảo ngôn dưới danh nghĩa “yêu nước”, “vì Tổ quốc”…
 
Những kẻ chống đối, phản động ở trong và ngoài nước thường ngụy biện cho rằng: hoạt động đấu tranh vì sự phát triển, tiến bộ, thịnh vượng của Tổ quốc; vì yêu Tổ quốc mới quyết tâm đấu tranh lật đổ chế độ Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Những luận điệu này là sự bịa đặt, xảo trá.
 
Ở Việt Nam, hai tiếng “Tổ quốc” trong tim mỗi người luôn luôn là tiếng gọi thiêng liêng, trân trọng. Tổ quốc bao gồm yếu tố lịch sử, cội nguồn xã hội, văn hóa, lãnh thổ, chủ quyền của cộng đồng người từ khi ra đời cho đến ngày nay. Theo đó, Tổ quốc là đất nước, giang sơn tổ tiên, ông bà bao đời thế hệ đi trước xây dựng, bảo vệ và để lại. Vậy nên, “Tổ quốc” và “đất nước” là tài sản chung, thiêng liêng, bất khả xâm phạm của cả dân tộc, được trải qua hàng nghìn đời vun đắp, giữ gìn, kế thừa và xây dựng.
 
Theo từng giai đoạn lịch sử, Tổ quốc luôn được gắn với một chế độ nhất định và mỗi một chế độ xã hội đều được đại diện bởi một giai cấp nhất định. Kể từ ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Tổ quốc Việt Nam được xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
 
Kể từ khi đó, Tổ quốc của nhân dân đất Việt được đại diện bởi Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam lãnh đạo.
 
Tổ quốc là của chung mỗi người, không phải của riêng một cá nhân nào; việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Mỗi một nhà nước đại diện cho một Tổ quốc đều có hệ thống Hiến pháp và pháp luật mà mọi công dân phải tuân thủ, chấp hành. 
 
Quyền tự do, dân chủ phải được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Và như thế, con người “tự thân” hoặc “do các thế lực thù địch, phản động câu móc, mua chuộc” mà có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân đều bị xét xử nghiêm trước pháp luật và những cá nhân đó đều là “bất trung” với Tổ quốc.
 
Những cá nhân, tổ chức có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đều không thể chấp nhận được, càng không thể ngụy biện bằng những luận điệu xảo ngôn khi cho rằng: “Tôi đấu tranh xóa bỏ chế độ là vì lương tâm và trách nhiệm của một người con nước Việt với Tổ quốc và đồng bào của mình”. Những ngụy biện xảo trá đó đã và đang trở thành lớp vỏ bọc của những kẻ phản động trong và ngoài nước.
 
2. Những kẻ ảo danh, sống bằng đồng tiền bẩn
 
Tuyệt đại đa số những cá nhân thực hiện các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước ta, tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hành động bằng những “đồng tiền bẩn” từ các tổ chức khủng bố, thù địch, phản động được khoác lớp vỏ hoạt động vì tự do, dân chủ, nhân quyền.
 
Các tổ chức này triệt để lợi dụng và đáp ứng động cơ đê hèn của các thế lực chống đối bằng cách đẩy nhanh, phát triển các thành viên chân rết thông qua những đồng tiền bẩn để lôi kéo mua chuộc số này phải thực hiện những hành động theo sự chỉ đạo. Những con người bất trung đó đã trở thành “nô lệ” giữa thời hiện đại. 
 
Chúng điên cuồng thực hiện các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng việc tán phát tài liệu, kêu gọi thành lập các tổ chức xã hội dân sự núp bóng vì môi trường, vì cây xanh, vì dân chủ, kêu gọi thực hiện các hành vi chống đối, biểu tình, gây rối an ninh trật tự… 
 
Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng những mặt còn hạn chế, bất cập trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,… thổi phồng, quy chụp trách nhiệm để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Hoạt động này ngày càng được phát triển thông qua mạng xã hội.
 
Thực tiễn từ khi tồn tại xã hội loài người đến nay cho thấy, bất cứ quốc gia nào trên thế giới có chế độ chính trị xã hội độc lập, theo từng giai đoạn lịch sử đều có những ưu điểm và tất nhiên còn những hạn chế nhất định. Không có quốc gia nào chỉ có ưu điểm, không có hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực cụ thể.
 
Vấn đề là khi những con người có cách nhìn tổng thể, đánh giá đúng những ưu điểm, thấy được những hạn chế với những nguyên nhân của nó; phát huy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, luôn cống hiến để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh, giang sơn, đất nước giàu mạnh; luôn là người con trung thành của Tổ quốc, luôn hòa mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Ngược lại, với những cá nhân bất trung với Tổ quốc, sống bằng những đồng tiền bẩn để chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống yên bình của nhân dân Việt Nam. Những kẻ nô lệ của các tổ chức thù địch, phản động, không biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, không sống tròn vai cá nhân trong gia đình, lấy gì để mà vỗ ngực sống vì Tổ quốc, nhân dân Việt Nam?
 
3. Niềm tin và trách nhiệm
 
Những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc đã khẳng định tính đúng đắn con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kết quả hơn 30 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ta càng khẳng định chân lý đó. Những thành tựu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhân quyền… đã được bè bạn khắp năm châu ghi nhận. 
 
Hơn thế, Việt Nam còn có đóng góp tích cực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, bằng chứng là mới đây Việt Nam được bầu vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu rất cao. Đó là bằng chứng sinh động đập lại những luận điệu xuyên tạc, xảo trá của các thế lực phản động, chống đối rêu rao.
 
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững an ninh quốc phòng; đồng thời giảm thiểu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập trên từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,... 
 
Những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực đó sẽ dần dần được khắc phục theo thời gian. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi người sống trong xã hội cần đóng góp trí tuệ, sức lực, góp sức giúp Đảng, Nhà nước ta hoạch định, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đúng, có tính dài hơi, phục vụ sự phát triển của đất nước.
 
Bên cạnh đó, cần nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động nói chung, của các phần tử cơ hội, chống đối sống bằng những đồng tiền bẩn. Thực hiện tròn vinh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ của  mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta giàu mạnh, có vị thế ngày càng cao hơn trên trường quốc tế.
 
.

Nguồn: CAND

.