Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201801/chi-hoi-luat-gia-cong-an-tinh-nghe-an-cau-noi-dua-phap-luat-den-nguoi-dan-775464/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201801/chi-hoi-luat-gia-cong-an-tinh-nghe-an-cau-noi-dua-phap-luat-den-nguoi-dan-775464/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cầu nối đưa pháp luật đến người dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 08/01/2018, 15:34 [GMT+7]
Chi hội Luật gia Công an tỉnh Nghệ An

Cầu nối đưa pháp luật đến người dân

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, nhờ đa dạng, đổi mới hình thức tuyên truyền, Chi hội Luật gia Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sau thời gian hoạt động, Chi hội đã chứng minh hiệu quả, sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Ảnh: Hồ Hưng
Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Ảnh: Hồ Hưng

Đối với sự nghiệp đảm bảo ANTT của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là công cụ để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước; đồng thời vừa là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp người dân, góp phần thiết thực vào công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ điều đó, với vai trò là cơ quan tư vấn, thẩm định các vấn đề liên quan đến pháp luật, Chi hội Luật gia Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để đưa những chính sách pháp luật đến gần hơn với quần chúng nhân dân.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác tham mưu xây dựng, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật trong Công an Nghệ An đã có bước chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, nề nếp với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa rộng lớn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, phải kể đến là thường xuyên quan tâm tổ chức làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng đề nghị HĐND, UBND tỉnh ban hành 21 nghị quyết, 73 quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT.

Các thành viên trong Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã tích cực tổ chức nghiên cứu, góp ý kiến vào hơn 3.000 dự thảo văn bản QPPL theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; qua đó, góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc cho tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND nói chung, Công an Nghệ An nói riêng.

Bên cạnh đó, Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn chuyên sâu. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 50 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu đối với các bộ luật mới ban hành, sửa đổi cho CBCS Công an Nghệ An. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức gần 450 đợt sinh hoạt chính trị tại đơn vị, địa phương mình nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua tập huấn, đã góp phần nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho CBCS lực lượng Công an Nghệ An; đồng thời, từng bước nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và nhân dân.

Xác định công tác cán bộ là nhân tố quyết định trong việc xây dựng pháp luật, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, do vậy, Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức đào tạo, bổ sung đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên và hướng tới mục tiêu, mỗi cán bộ Công an là một tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. Hiện nay, Công an tỉnh có 21 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 51 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, 97 đồng chí là thành viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh, 12 đồng chí giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Quán triệt tinh thần “Mỗi CBCS CAND đều là một tuyên truyền viên pháp luật”, toàn thể CBCS Công an Nghệ An đều nêu cao ý thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTT thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, phục vụ nhân dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. Với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đông đảo, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong suốt thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 700 đợt sinh hoạt, nói chuyện tập trung với hơn 20.000 lượt người tham gia và hơn 8.000 đợt tuyên truyền, sinh hoạt lồng ghép tại các thôn, xóm, bản làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... để phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, phần tử cực đoan lợi dụng vấn đề để gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật; sử dụng biện pháp vận động quần chúng và biện pháp pháp luật; cùng các tổ công tác trực tiếp xuống bám dân, bám địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm các quy định của pháp luật, nhất là hành vi tụ tập đông người gây mất ANTT; xây dựng các tin bài, phóng sự liên quan đến các vấn đề “nóng” mà dư luận đang quan tâm. Các thành viên đã tích cực viết bài tuyên truyền phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, từ đó nhằm định hướng dư luận, góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Thời gian tới, điều kiện thực tế trong nước và địa phương có nhiều đổi thay, biến chuyển sẽ đặt ra những yêu cầu, thách thức đối với công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong khi nhận thức của người dân có sự chênh lệch, tác động từ nhiều yếu tố ngoại cảnh, khách quan. Bởi vậy, quá trình triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trách nhiệm của các cán bộ trong Chi hội Luật gia Công an tỉnh phải được tiến hành theo hướng đa dạng hóa về phương thức tổ chức và có định hướng chuyên sâu về mặt nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng loại đối tượng, nhất là số đối tượng đặc thù, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các đối tượng, tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Khi đó, chiếc cầu đưa pháp luật đến người dân mới chắc chắn, vững bền và dài lâu.

.

Mai Hậu

.