Thứ Tư, 03/06/2020, 08:41 [GMT+7]

Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.
 
Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện kịp thời, có hiệu quả yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và yêu cầu thực tiễn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
 
Để tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành mở Trang thông tin điện tử PBGDPL. Theo đó, Trang thông tin điện tử PBGDPL được thiết kế, tích hợp, vận hành các ứng dụng, phần mềm, như: Tra cứu, tìm kiếm thông tin về pháp luật; tủ sách pháp luật; các phần mềm quản lý Nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về PBGDPL (thống kê số liệu, báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch…); tư vấn, hỏi đáp pháp luật; đối thoại chính sách pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; diễn đàn trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và mô hình PBGDPL hiệu quả; phần mềm giảng dạy pháp luật, ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa.
 
Thông tin được đăng tải trên Trang thông tin là những thông tin phổ biến các chủ trương, kế hoạch, chương trình PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; định hướng kịp thời chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL; thông tin về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật…
.

N.A

.