Thứ Năm, 13/02/2020, 09:14 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(Congannghean.vn)-Năm 2019, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh ghi nhận bước chuyển biến mạnh mẽ. Góp phần quan trọng vào kết quả đó phải kể đến vai trò, đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
Quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những lĩnh vực  được tập trung kiểm tra, giám sát
Quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những lĩnh vực được tập trung kiểm tra, giám sát
Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, các chỉ thị, nghị quyết do Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào vùng dân tộc, cấp phép... Sau kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, xử lý nghiêm tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. 
 
Về phía cấp ủy các cấp nhìn chung đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.174 lượt tổ chức Đảng và 3.621 lượt đảng viên, trong đó có 2.412 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung, đối tượng kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên quan tâm. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 1.122 đảng viên (tăng 6,7% tổ chức và 25,9% đảng viên so với năm 2018); trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 167 cấp ủy viên các cấp. 
 
Cũng trong năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 630 tổ chức và 1.109 đảng viên. Qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận đúng vi phạm của tổ chức và đảng viên, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Một trong những đơn vị thực hiện tốt là huyện Nghi Lộc. Đảng bộ huyện Nghi Lộc có 73 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 10.000 đảng viên. Trong thời gian qua, cấp ủy, UBKT Huyện ủy Nghi Lộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và được UBKT Tỉnh ủy đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt. Theo đó, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của các đảng viên, tổ chức; đồng thời định hướng các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.
 
Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ của cấp uỷ, UBKT các cấp; thông qua kết luận thanh tra của UBND các cấp; qua đơn thư tố cáo, thông tin dư luận và công tác nắm tình hình của UBKT... Trên thực tế, dấu hiệu vi phạm của đảng viên thường biểu hiện gồm: Không nghiêm túc trong chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên... Dấu hiệu vi phạm của tập thể thường biểu hiện là: Không nghiêm túc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý Nhà nước...
 
Cũng trong năm 2019, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 179 đảng viên, trong đó có 75 cấp ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản. Đáng lưu ý, đối tượng vi phạm là cấp ủy viên các cấp chiếm tỉ lệ cao (42,1%). Cùng với công tác kiểm tra, công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện, cả với giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Riêng giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp đã giám sát 1.472 lượt tổ chức Đảng, 2.593 lượt đảng viên; UBKT các cấp giám sát 1.346 lượt tổ chức Đảng, 1.863 lượt đảng viên.
.

Thùy Dương

.