Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-bao-duong-quoc-lo-duong-cao-toc-836436/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-bao-duong-quoc-lo-duong-cao-toc-836436/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường quản lý chất lượng bảo dưỡng quốc lộ, đường cao tốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 25/01/2019, 08:33 [GMT+7]

Tăng cường quản lý chất lượng bảo dưỡng quốc lộ, đường cao tốc

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Bình Phước chấn chỉnh và tăng cường quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, đường cao tốc do doanh nghiệp quản lý, bảo trì.

 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, hiện nay các tuyến đường do doanh nghiệp quản lý bảo trì có chất lượng bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) chưa đạt yêu cầu; đơn vị BDTX chưa làm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, một số nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT chưa thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, còn dễ dãi trong việc nghiệm thu đánh giá chất lượng thực hiện, cá biệt có đơn vị hoặc tuyến đường còn hiện tượng buông lỏng quản lý, BDTX. Việc đó dẫn đến chất lượng mặt đường xấu, nhiều nơi xuất hiện mặt đường vỡ, ổ gà, sình lún..., sơn kẻ mờ, cỏ cây chưa được phát quang, lề đường lún võng hoặc gồ cao, rãnh cống đọng rác, tắc… nhưng không được sửa chữa. Công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm lấn chiếm, tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, nông sản, san lấp mặt bằng và đấu nối chưa được quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện và xử lý đối với hư hỏng, mất mát hoặc nhổ, di dời mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới.
 
Bên cạnh việc chưa quyết liệt của địa phương trong việc cưỡng chế vi phạm, còn thể hiện việc quản lý của các cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác này; các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX đường bộ chưa tổ chức lực lượng tuần đường đầy đủ, làm ngơ trước các vi phạm, chậm phát hiện để báo cáo cơ quan quản lý đường bộ xử lý đối với các vi phạm; chưa quyết liệt ngăn chặn các vi phạm đất và hành lang đường bộ.
 
Ngăn chặn, xử lý các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 
Để khắc phục các tồn tại trên đối với tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức Hợp đồng BOT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC (doanh nghiệp quản lý đường) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là các hiện tượng lấn chiếm đất của đường bộ, đất đã được Nhà nước đền bù thu hồi, vi phạm đấu nối và san lấp mặt bằng trong phạm vi đất dành cho đường bộ (gồm đất của đường bộ và hàng lang an toàn đường bộ).
 
Nhà thầu hoặc đơn vị được doanh nghiệp quản lý đường giao thực hiện quản lý, BDTX chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp quản lý đường theo hợp đồng đã ký hoặc văn bản giao và quy định của pháp luật. Các Cục Quản lý đường, Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC thực hiện các hoạt động quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý một số công việc các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC phải chú trọng triển khai khẩn trương và thường xuyên trong thời gian tới đó là rà soát, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác tuần đường; phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC (hoặc đơn vị tương đương), phòng, ban trực thuộc để tăng cường hiệu lực và hiệu quả công tác này; khẩn trương ban hành các văn bản quy định rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với công tác này nếu chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng cần sửa đổi, bổ sung.
 
Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm quản lý bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm đất của đường bộ, đất đã được đền bù thu hồi, phá hoại, di dời cọc mốc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới đường bộ, san lấp mặt bằng, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Có các biện pháp để phát hiện kịp thời các vi phạm; thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn vi phạm; kiên quyết xử lý ngay các vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; không để vi phạm kéo dài nhưng không xử lý dẫn đến hiện tượng coi thường pháp luật, dây dưa chây ỳ không khắc phục.
 
Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhà thầu hoặc đơn vị được giao bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm về tuần đường, trách nhiệm về quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.
 
Nâng cao chất lượng BDTX quốc lộ và đường cao tốc
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu mục tiêu chất lượng BDTX bảo đảm các quy định và phải được nâng cao, không để các hư hỏng ổ gà, sình lún, mặt đường ngập đọng nước, cỏ cây mọc che khuất biển báo, cọc tiêu, cột Km, công trình an toàn giao thông mờ không có tác dụng.
 
Cụ thể, các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý nhà thầu hoặc đơn vị được giao BDTX để vi phạm chất lượng bảo dưỡng thường xuyên. Kiên quyết xử lý vi phạm của nhà thầu hoặc đơn vị thực hiện quản lý BDTX. Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu đánh giá chất lượng công tác tuần đường, công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hạ điểm, giảm trừ giá trị thanh toán nếu nhà thầu hoặc đơn vị BDTX thực hiện không đúng, không đầy đủ. Chấm dứt hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, thay nhà thầu khác, cấm nhà thầu vi phạm tham gia đấu thầu.
 
Nhà thầu hoặc đơn vị được giao BDTX chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng đã ký. Xử lý cán bộ, nhân viên, người lao động, lao động theo hợp đồng nếu không chấp hành tốt các quy định, để xảy ra vi phạm; thay thế nhân sự nếu có vi phạm nặng hoặc nếu cần. Chấp hành việc bị xử lý nếu đơn vị mình vi phạm.
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý một số công việc các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án BOT, VEC phải chú trọng triển khai khẩn trương và thường xuyên liên tục, đó là ra quân tổng rà soát các tuyến đường để xác định các tồn tại về chất lượng bảo dưỡng, nhất là chất lượng mặt đường, công việc có liên quan đến thoát nước, công việc phát cây, cắt xén cỏ, công tác vệ sinh mặt đường, lau chùi vệ sinh và sơn dặm biển báo hiệu đường bộ. Thống kê ghi rõ các hư hỏng, tồn tại cần khắc phục.
 
Tổng cục yêu cầu thời gian thực hiện đợt đầu tiên xong trước ngày 25/1/2019 (tức 20/12 Âm lịch) để kịp thời yêu cầu nhà thầu sửa chữa đảm bảo giao thông dịp Tết Âm lịch; các lần khác được thực hiện thường xuyên trong cả năm, nhất là trước các dịp nghỉ lễ, tết…
 
Yêu cầu nhà thầu hoặc đơn vị BDTX khắc phục ngay các tồn tại về các hư hỏng ổ gà, sình lún; khắc phục tình trạng mặt đường ngập đọng nước; cắt xén, không để cỏ cây mọc che khuất biển báo, cọc tiêu, cột Km, hạn chế tầm nhìn; sơn dặm biển báo vạch sơn mờ, vệ sinh lau chùi sạch sẽ biển báo ATGT; củng cố các công trình an toàn giao thông bị hư hỏng, mất mát (hộ lan, cọc tiêu, lan can tay vịn…). Riêng đối với đợt cao điểm phục vụ giao thông vận tải dịp Tết Âm lịch phải hoàn thành sửa chữa trước ngày 31/1/2019 (tức ngày 26/12 Âm lịch); các thời điểm khác trong năm thực hiện thường xuyên, liên tục.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.