Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201511/quy-dinh-moi-ve-dang-ky-khai-thac-tuyen-van-tai-644926/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201511/quy-dinh-moi-ve-dang-ky-khai-thac-tuyen-van-tai-644926/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định mới về đăng ký khai thác tuyến vận tải - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/11/2015, 15:01 [GMT+7]

Quy định mới về đăng ký khai thác tuyến vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT thay thế Thông tư số 63/2014, trong đó có nội dung mới về đăng ký khai thác tuyến vận tải.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ cần căn cứ vào quy hoạch chi tiết các tuyến vận tải khách cố định để đăng ký tham gia kinh doanh mà không phải được sự chấp thuận của các Sở GTVT như trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quy định cũ, các doanh nghiệp (DN) muốn kinh doanh phải làm hồ sơ xin chấp thuận tuyến của Sở GTVT. Khi đó, hai Sở GTVT ở hai đầu tuyến dù đã trao đổi ý kiến với nhau nhưng DN chưa chắc được chấp thuận vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, với quy định tại Thông tư số 60 (sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), các Sở GTVT sẽ phải công bố chi tiết biểu đồ chạy xe.

Các DN căn cứ trên biểu đồ sẽ biết được lốt xe nào còn trống để đăng ký và nếu có hồ sơ hợp lệ thì đương nhiên được quyền vào khai thác chứ không cần có sự chấp thuận của các Sở GTVT như trước.

Như vậy, các DN sẽ chỉ cần nộp hồ sơ và xin cấp phù hiệu để tham gia đầy đủ vào tuyến và đã bỏ được một thủ tục không cần thiết.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong việc đăng ký, lựa chọn khai thác tuyến, Thông tư số 60 quy định rõ: Sau khi Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở GTVT phải kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT việc DN, HTX đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở GTVT phải thông báo bằng văn bản cho DN, HTX và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của DN, HTX đăng ký đầu tiên mà có từ 2 DN, HTX trở lên (tính cho cả hai đầu tuyến) đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy, trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo, Sở GTVT hai đầu tuyến phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho DN, HTX biết việc tổ chức lựa chọn DN, HTX khai thác tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trường hợp chỉ có 1 DN, HTX đăng ký khai thác tuyến thành công, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký thành công được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT, DN, HTX đã đăng ký thành công nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định về Sở GTVT. Hết thời hạn trên, nếu DN, HTX không nộp hồ sơ, coi như DN, HTX tự hủy bỏ đăng ký.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.