Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/neu-cao-tinh-than-cach-mang-tien-cong-doan-ket-nhat-tri-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2015-588615/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/neu-cao-tinh-than-cach-mang-tien-cong-doan-ket-nhat-tri-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2015-588615/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 22/02/2015, 09:21 [GMT+7]

Nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài phỏng vấn đòng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
 
PV: Thưa Bộ trưởng! Năm 2014, lực lượng Công an nhân dân đã tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an. Xin đồng chí Bộ trưởng cho biết những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo?
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Ở đây, tôi chỉ điểm qua một số kết quả, thành tích chủ yếu.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang dự lễ khai giảng năm học 2014 -2015 của Học viện Chính trị Công an nhân dân
Bộ trưởng Trần Đại Quang dự lễ khai giảng năm học 2014 -2015 của Học viện Chính trị Công an nhân dân
 
Đó là nhận thức, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được đổi mới sâu sắc; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được vận dụng sáng tạo trong quá trình đổi mới phương thức, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm buôn lậu, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường và tệ nạn xã hội.
 
Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.
 
Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an, góp phần giải quyết về mặt lý luận các vấn đề mới nổi lên trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế...; cũng như đổi mới các chủ trương, biện pháp công tác và bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân.
 
Kiên trì đổi mới công tác xây dựng lực lượng, phát huy tốt vai trò công tác kiểm tra, thanh tra, coi đó là cơ sở, nền tảng bảo đảm sự phát triển lâu dài và bền vững trên các mặt công tác công an; ban hành và tổ chức tập huấn để tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên toàn lực lượng nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung, thực hành đúng quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
 
Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.
 
Công tác hậu cần - kỹ thuật được đổi mới cả về tư duy, cơ chế quản lý cũng như phong cách làm việc, phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Công tác tham mưu, pháp chế, đối ngoại, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và biện pháp công tác.
 
Qua đó, lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
PV: Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 vừa được tổ chức tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của lực lượng Công an nhân dân. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2014?
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của đất nước ta; song, có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Nổi bật trên các mặt công tác là lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.
 
Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2015.
 
Tuổi trẻ Công an thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách
Tuổi trẻ Công an thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách
 
Tăng cường rà soát, triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm nổi lên; chú trọng phòng ngừa, triệt phá các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá...
 
Qua đó, đã kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013, trong đó các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,3%.
 
Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần kiềm chế và làm giảm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định thị trường, chống thất thu thuế cho Nhà nước. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên tất cả các tuyến, địa bàn. Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt cao hơn năm 2013. Trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến căn bản trên nhiều mặt; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhiều gương chiến đấu dũng cảm; 11 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 301 đồng chí bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; 123.245 lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và Bộ Công an khen thưởng.
 
Những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
PV: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Xin Bộ trưởng cho biết các chủ trương, giải pháp của Bộ Công an để Hiến pháp, pháp luật được thực thi có hiệu quả trong Công an nhân dân?
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Hiến pháp năm 2013 là kết tinh trí tuệ, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phù hợp với các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, nội dung của Hiến pháp, pháp luật trong công tác công an; lấy phương châm “Thượng tôn pháp luật”, “Chỉ làm những gì pháp luật cho phép”, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của mình. Chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện 3 cùng với dân
Cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện 3 cùng với dân
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, triệt để tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư của Bộ Công an về công tác điều tra, xử lý tội phạm, quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; nghiêm cấm bức cung, nhục hình hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân dưới mọi hình thức, bảo đảm Hiến pháp, pháp luật được thực thi nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là trong công tác khởi tố, bắt, giam, giữ nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện sai phạm để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
 
Những cố gắng, nỗ lực nêu trên đã kéo giảm sai phạm của cán bộ, chiến sĩ so với năm 2013, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
 
PV: Thưa Bộ trưởng! Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thiết thực kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2015, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện những công tác trọng tâm nào?
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, hoạt động khủng bố và các hình thái chiến tranh mới. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; tập trung chống phá đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc; các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động hơn.
 
Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an nhân dân cần nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị; chú trọng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với Quân đội nhân dân, gắn thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. 
 
Tôn trọng, giúp đỡ dân để được dân tin yêu, ủng hộ
Tôn trọng, giúp đỡ dân để được dân tin yêu, ủng hộ
 
Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, tiên quyết mà lực lượng Công an phải kiên quyết thực hiện bằng được để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gắn với công tác phòng, chống gián điệp, thâm nhập nội gián, tác động chuyển hóa của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tăng cường phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, nhất là trên Internet; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch.
 
Chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công tội phạm, trấn áp các băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án, quyết tâm kiềm chế gia tăng tội phạm so với năm 2014. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn.
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua trong Công an nhân dân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, các quy trình, quy chế công tác, kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên chấn chỉnh lễ tiết, tác phong; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm.
 
Chú trọng công tác xây dựng, chấp hành và thực thi pháp luật với tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung xây dựng văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, hình ảnh nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân trong niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Nhân dịp đầu năm mới 2015 và chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Công an nhân dân và bạn đọc lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Nhân dịp đón Xuân mới Ất Mùi, kính chúc Bộ trưởng và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 

 

.

Nguồn: cand.com.vn