Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201403/xet-dat-chuan-nong-thon-moi-phai-cong-khai-minh-bach-463465/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201403/xet-dat-chuan-nong-thon-moi-phai-cong-khai-minh-bach-463465/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xét đạt chuẩn nông thôn mới phải công khai, minh bạch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/03/2014, 14:59 [GMT+7]

Xét đạt chuẩn nông thôn mới phải công khai, minh bạch

Việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định và được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm.
 
Đây là nguyên tắc thực hiện việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 372/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 
Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn NTM
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Theo quy định tại quyết định này, xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký xã đạt chuẩn NTM và được UBND cấp huyện xác nhận; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.
 
Huyện đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn NTM và được UBND cấp tỉnh xác nhận; Có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định; 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn NTM, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập và các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.
 
Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn NTM và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; Có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM và các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập. Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.
 
5 năm một lần công nhận lại địa phương đạt chuẩn NTM
 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM. Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM.
 
Việc công nhận lại xã, huyện, tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo thời hạn 05 năm một lần tính từ ngày ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của cấp có thẩm quyền.
 
Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện đạt chuẩn NTM theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM theo quy định hiện hành và Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.
.

Chinhphu