Thứ Tư, 11/11/2020, 15:04 [GMT+7]

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An: Phát huy vai trò dẫn dắt kinh tế tập thể

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Nghệ An đã nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tạo giá trị mới cho nông sản, nông nghiệp; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ký kết các nội dung kết nối cung cầu sản phẩm các HTX giữa Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên và Liên minh HTX tỉnh Nghệ An
Ký kết các nội dung kết nối cung cầu sản phẩm các HTX giữa Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên và Liên minh HTX tỉnh Nghệ An
 
Đến nay, toàn tỉnh có 780 HTX; 2 Liên hiệp HTX và 3.016 tổ hợp tác. Hoạt động của các HTX, tổ hợp tác tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, tiêu thụ nông sản, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, tín dụng, thương mại, vận tải, môi trường. Số lượng thành viên HTX là 244.916 thành viên, trong đó có 145.082 thành viên là cá nhân, 99.828 thành viên là hộ gia đình, 6 thành viên doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực kinh tế HTX đạt trung bình 7 - 7,5%/năm. Về chất lượng hoạt động của các HTX từng bước được nâng lên. Số HTX khá, giỏi và HTX trung bình tăng lên qua từng năm; số HTX yếu, kém giảm; riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đầu nhiệm kỳ có gần 30% HTX yếu kém, đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 4%. 
 
Những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt công tác đào tạo cán bộ HTX; chú trọng tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm cho cán bộ, người lao động trong các HTX trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cũng được quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho 10.680 lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Trên thực tế, hoạt động của HTX đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tổng doanh thu khu vực HTX đến hết năm 2019 đạt 1.928 tỉ đồng, tăng 973 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu đạt gần 1.200 tỉ đồng, ước cả năm 2020 đạt gần 2.000 tỉ đồng. Thu nhập lao động đạt bình quân 4 - 4,5 triệu đồng/tháng. Đến nay, có 21/21 huyện, thành, thị có ít nhất 1 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị.  
 
Những kết quả nói trên rất đáng ghi nhận, song theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kinh tế tập thể, HTX phát triển chưa đồng đều; năng lực nội tại của một số HTX còn yếu, điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng bộ, công nghệ lạc hậu. Hiệu quả của việc liên doanh, liên kết, hỗ trợ nhau phát triển giữa các HTX chưa cao. Bên cạnh đó, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa thật sự phát huy hiệu quả; mô hình HTX điển hình kiểu mới còn hạn chế. Những tồn tại, hạn chế nói trên khiến cho tỉ trọng đóng góp từ hoạt động của HTX vào tổng sản phẩm nội địa còn ít. Ngoài ra, cá biệt có một số HTX hoạt động chưa tuân thủ nguyên tắc, Luật HTX. Việc rà soát, củng cố, chuyển đổi, sáp nhập, giải thể các HTX yếu kém chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền các địa phương. 
 
Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  đề nghị kiên quyết giải thể hoặc chấm dứt những HTX hoạt động yếu kém, hoạt động dưới dạng doanh nghiệp trá hình. Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của HTX, Liên minh HTX tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, các sở, ngành và các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ HTX trong quá trình hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các thành viên.
 
Với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, giai đoạn 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu: Mỗi năm thành lập mới 20 tổ hợp tác, 40 - 45 HTX; đến năm 2025 phát triển mới 3 Liên hiệp HTX; phối hợp với các huyện hàng năm xây dựng được 1- 2 mô hình HTX kiểu mới liên kết chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 30% số HTX thực hiện sản xuất hàng hóa, thực hiện chuỗi giá trị. Đến năm 2025, toàn khu vực HTX có 65 - 70% HTX hoạt động hiệu quả, trên 25% số HTX hoạt động trung bình, số HTX yếu kém còn dưới 4%; thu nhập bình quân đạt 5 - 6 triệu đồng/người/tháng; tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX đạt khoảng 8,5% GRDP của tỉnh.
.

Hồng Hạnh

.