Thứ Năm, 21/05/2020, 07:51 [GMT+7]

Triển khai thực hiện tốt nghị quyết xử lý nợ thuế

(Congannghean.vn)-Nhằm xử lý hiệu quả nợ đọng không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94 ngày 26/11/2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 94, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2030 giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Những vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế được Cục Thuế tỉnh giải đáp cặn kẽ thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp
Những vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế được Cục Thuế tỉnh giải đáp cặn kẽ thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp
Nghị quyết số 94 của Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xử lý nợ đọng không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý xóa nợ phải đảm bảo chặt chẽ, căn cứ vào từng đối tượng, đáp ứng các điều kiện xử lý cụ thể về hồ sơ, thủ tục và liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước. Qua đó đặt ra yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp.   
                                                                                  
Theo đó, để đảm bảo triển khai Nghị quyết số 94 có hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất, theo yêu cầu của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ bảo đảm chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1/7/2020. 
 
Cùng với đó, công khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện; tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ; thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh, thực hiện việc cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở, kinh doanh mới.
 
Cũng theo yêu cầu của UBND tỉnh, Công an tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế, chuyển giá, chiếm đoạt tiền thuế, không chấp hành các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định; phối hợp với cơ quan thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú để làm căn cứ xử lý nợ theo quy định; phối hợp với cơ quan quản lý thuế xác minh thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
 
Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ; xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc. Về phía UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã và các đơn vị trên địa bàn phải triển khai kịp thời, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cơ quan quản lý thuế với các cơ quan, đơn vị tại địa phương trong việc lập hồ sơ, xác nhận nợ, xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94 của Quốc hội.
 
Trên thực tế,  việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2020 và 2021. Thực hiện thành công Nghị quyết sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.
.

Thùy Dương

.