Thứ Sáu, 15/05/2020, 08:41 [GMT+7]

Khẩn trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Thực hiện Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 11/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1444 về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân. Đây là đợt hỗ trợ thứ 2 của tỉnh Nghệ An.
Cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác trong công tác          hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Trước đó, ngày 29/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho 26.927 người có công với cách mạng ở các huyện: Nghi Lộc, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, TX Cửa Lò và các đơn vị: Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An sẽ được hưởng gói an sinh xã hội đợt 1. Mỗi người sẽ được chi trả 500.000 đồng/tháng, trong vòng 3 tháng (4, 5, 6). Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho đối tượng này là hơn 40,3 tỉ đồng. 
 
Với đợt hỗ trợ thứ 2, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 228.434 người dân với tổng kinh phí hơn 255 tỉ đồng cho các đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng tại 11 huyện, thành phố, thị xã; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng tại 16 huyện, thành phố, thị xã; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ tại 10 huyện, thành phố, thị xã. Nguồn kinh phí chi trả sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh và UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã và các nguồn khác để thực hiện chi trả cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ.
 
Các đối tượng được hỗ trợ gồm 35.092 người có công với cách mạng tại 11 huyện, thành phố, thị xã (gồm TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu) với số tiền 52,638 tỉ đồng; 76.984 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng (đang sinh sống tại 16 huyện, thành, thị gồm: TP Vinh, TX Cửa Lò, TX Thái Hòa, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương) với số tiền 115,463 tỉ đồng; 116.358 người dân là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (đang sinh sống tại 10 huyện, thành, thị gồm: TP Vinh, TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn) với số tiền hơn 87,268 tỉ đồng.
 
Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ 2 đợt cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là hơn 295,3 tỉ đồng. UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND cấp huyện bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp với đơn vị Bưu điện thực hiện chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng đảm bảo kịp thời.
 
Cũng liên quan đến việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, tại Công văn số 3306, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. Đồng thời, rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương; kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.
Các nhóm đối tượng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19 gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách; hộ nghèo và cận nghèo; người đang nhận chính sách bảo trợ xã hội; người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động; hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
 
.

Thùy Dương

.