Thứ Ba, 14/04/2020, 08:50 [GMT+7]

Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Để kịp thời cụ thể hoá, đảm bảo thống nhất trong thực hiện Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (Nghị quyết 37), Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19, Sở Tài chính Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 945 hướng dẫn một số nội dung về chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch
Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch
Theo đó, chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế (CLYT) và người tham gia phòng, chống dịch (bao gồm cán bộ y tế, Quân đội, Công an, người lao động tham gia phòng, chống dịch, người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ, cộng tác viên, tình nguyện viên…) được quy định cụ thể tại Nghị quyết 37. 
 
Đối với người bị áp dụng biện pháp CLYT ngoài chế độ đặc thù tại Nghị quyết 37 thì đồng thời thực hiện các chế độ khác tại Khoản 1, 3, 5 quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BTC về chi phí khám, chữa bệnh; chi phí di chuyển và hỗ trợ người bị CLYT tử vong. Riêng đối với chế độ hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt phí cho người bị áp dụng biện pháp cách ly tính từ ngày 28/3/2020 trở về trước (trước thời điểm Nghị quyết 37 có hiệu lực thi hành): Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quyết toán chi tiền ăn thực tế tối đa không quá 57.000 đồng/người/ngày (tại Thông báo Kết luận 154/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 21/3/2020) và tiền sinh hoạt phí không quá 40.000 đồng/người/ngày (theo mức quy định của Nghị quyết 37). Từ ngày 29/3/2020, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với các đối tượng tham gia phòng, chống dịch.
 
Về cơ chế nguồn hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ chế độ cho các đối tượng bị CLYT tại các cơ sở cách ly của tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh bao gồm: Chế độ tiền ăn và sinh hoạt phí; chi phí di chuyển từ nhà (đối với trường hợp đang thực hiện CLYT tại nhà nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm phải thực hiện CLYT  tại cơ sở khám, chữa bệnh), từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải CLYT đến cơ sở CLYT hoặc từ cơ sở CLYT này đến cơ sở CLYT khác theo quyết định của người có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; chi phí cho việc bảo quản, quàn ướp, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trường hợp người bị áp dụng biện pháp CLYT tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh tử vong. Ngoài ra, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ phụ cấp và tiền ăn cho người tham gia phòng, chống dịch (kể cả cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch thuộc huyện, xã quản lý được cấp có thẩm quyền điều động làm nhiệm vụ) tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, lực lượng quốc phòng - an ninh và các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý (ngoài đối tượng tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh).
 
Ngân sách tỉnh cũng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân có kết quả dương tính và điều trị tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian CLYT tập trung mà người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị: Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến thì ngân sách tỉnh chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế, người Việt Nam do ngân sách tỉnh chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị. Cùng với đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế phục vụ cách ly tập trung và đơn vị điều trị cách ly; kinh phí phòng, chống dịch khác theo khả năng cân đối ngân sách.
 
Về phần ngân sách huyện, xã hỗ trợ, ngân sách huyện hỗ trợ phụ cấp và tiền ăn cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch thuộc cơ sở cách ly huyện quản lý, lực lượng quốc phòng - an ninh ngoài cơ sở cách ly do tỉnh quản lý và cơ quan, đơn vị do huyện quản lý. Ngân sách cấp xã đảm bảo chế độ hỗ trợ phụ cấp và tiền ăn cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch thuộc cơ sở cách ly xã, lực lượng quốc phòng - an ninh ngoài cơ sở cách ly do tỉnh, huyện quản lý và cơ quan, đơn vị do xã quản lý.
 
Ngoài ra, ngân sách huyện, xã còn hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế phục vụ cách ly tập trung và đơn vị điều trị cách ly; kinh phí phòng, chống dịch khác theo khả năng cân đối của ngân sách. Trường hợp ngân sách cấp huyện, cấp xã chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vượt quá 50% nguồn dự phòng tỉnh giao, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để có đủ nguồn thực hiện.
.

T.Dương

.