Thứ Sáu, 10/04/2020, 09:49 [GMT+7]

Do ảnh hưởng COVID-19, hơn 6.000 doanh nghiệp Nghệ An được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Qua khảo sát, Nghệ An hiện có 6.198 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với 138.585 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19; đồng thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động do dịch COVID-19, BHXH Nghệ An sẽ cho các doanh nghiệp thuộc ngành nghề dịch vụ vận tải hành khánh, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch COVID-19, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 của Luật BHXH năm 2014 và một số văn bản liên quan. 
 
Để được tạm dừng đóng quỹ, doanh nghiệp cần có 1 trong 2 điều kiện: Doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Theo quy định, việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020. Trong trường hợp hết thời hạn này dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, kịp thời thông báo đến cơ quan BHXH tỉnh, ngành Bảo hiểm sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh và gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm thời ngừng đóng đến tháng 12/2020. Trong thời gian tạm thời dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hết thời hạn tạm dừng đóng theo quy định, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3, Điều 122 của Luật BHXH.
.

p.v (tổng hợp)

.