Thứ Hai, 17/02/2020, 08:49 [GMT+7]

Sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã

(Congannghean.vn)-Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay, nhiều đơn vị hành chính cấp xã tại các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sáp nhập. Cụ thể, ngày 11/2/2020, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Nghĩa Thành và quyết định thành lập Đảng bộ xã Nghĩa Thành. Xã Nghĩa Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng và Nghĩa Liên. Sau sáp nhập, xã Nghĩa Thành có diện tích 25,29 km2 và dân số 9.100 người, có đơn vị hành chính mới bố trí tại xã Nghĩa Tân hiện nay.  
 
Trước đó, vào ngày 20/1/2020, TX Thái Hòa cũng đã công bố quyết định sáp nhập phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa thành phường Long Sơn. Đây là đơn vị hành chính cấp xã đầu tiên ở Nghệ An chính thức công bố sáp nhập. Ngày 13/2, UBND huyện Tương Dương công bố việc sáp nhập xã Thạch Giám với thị trấn Hòa Bình, với tên gọi mới là thị trấn Thạch Giám. Sau khi nhập, thị trấn Thạch Giám mới có trên 69,3 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là gần 8.000 người. Trước đó, ngày 12/2, UBND huyện Thanh Chương cũng đã công bố việc thành lập xã Đại Đồng, trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thanh Hưng, Thanh Văn và Thanh Tường. Trụ sở của xã Thanh Văn cũ được chọn làm trụ sở và trung tâm hành chính của xã Đại Đồng. Dịp này, huyện Nghi Lộc cũng đã sáp nhập xã Nghi Khánh và Nghi Hợp thành xã Khánh Hợp. 
 
Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021, Nghệ An tiến hành sắp xếp 14 xã và 2 thị trấn. Ngoài các đơn vị đã tổ chức sáp nhập nói trên, tại huyện Diễn Châu sẽ có xã mới là Minh Châu, trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Minh, Diễn Bình với xã Diễn Thắng; huyện Nam Đàn sẽ sáp nhập xã Nam Phúc với xã Nam Trung và xã Nam Cường để thành lập xã mới, lấy tên là xã Trung Phúc Cường. Đồng thời, điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của xóm Đại Đồng thuộc xã Nam Thượng nhập với xã Nam Tân và xã Nam Lộc để thành lập xã mới, lấy tên là Thượng Tân Lộc; huyện Hưng Nguyên: Sáp nhập xã Hưng Xá với xã Hưng Long để thành lập xã mới lấy tên là xã Long Xá, sáp nhập xã Hưng Lam với xã Hưng Xuân để thành lập xã mới lấy tên là xã Xuân Lam, sáp nhập xã Hưng Phú với xã Hưng Khánh để thành lập xã mới lấy tên là xã Hưng Thành, sáp nhập xã Hưng Nhân với xã Hưng Châu để thành lập xã mới lấy tên là xã Châu Nhân và sáp nhập xã Hưng Tiến với xã Hưng Thắng để thành lập xã mới lấy tên là xã Hưng Nghĩa. 
 
Cùng với đó, đồng thời sắp xếp 4 xã theo diện khuyến khích, gồm 2 xã thuộc huyện Quế Phong và 2 xã thuộc huyện Nam Đàn. Tại huyện Quế Phong, sẽ sáp nhập phần còn lại sau khi điều chỉnh của xã Mường Nọc với xã Quế Sơn để thành lập xã mới lấy tên là xã Mường Nọc. Tại huyện Nam Đàn, sáp nhập phần còn lại của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn để mở rộng thị trấn Nam Đàn. Riêng đối với thị trấn Mường Xén, thuộc huyện Kỳ Sơn vì một số lý do đặc thù nên chưa tiến hành sáp nhập. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Nghệ An sẽ giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã.
.

THIÊN THẢO

.