Thứ Tư, 12/02/2020, 10:54 [GMT+7]

Tiếp tục tô đậm 'hình hài' cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Dù đã có những đổi thay nhất định, song kết quả đạt được vẫn còn là thách thức, mục tiêu đối với chính quyền và các ngành liên quan.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: Ngọc Anh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: Ngọc Anh
Năm 2019 được tỉnh Nghệ An lựa chọn là “năm cải cách hành chính”, điều đó thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng môi trường thuận lợi, tạo sự hài lòng, dễ chịu cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận giải quyết thủ tục, giấy tờ liên quan. Bởi chỉ có cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thì mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH. Điều này đã được tỉnh xác định từ trước, bằng những văn bản cụ thể, với những mục tiêu rõ ràng. 
 
Từ đầu năm 2017, Nghệ An chính thức khai trương “Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An”, đồng thời triển khai thành công Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, cơ sở y tế công trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó là hàng loạt văn bản, kế hoạch đốc thúc các sở, ngành, địa phương ý thức rõ vai trò quan trọng của cải cách hành chính. Song phải nhìn thẳng một thực tế, mục tiêu, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, đòi hỏi các cấp phải đưa ra được các giải pháp mới mạnh mẽ hơn, đột phá hơn, mang lại sự yên tâm cho nhà đầu tư, cũng như tạo ra sức hút lớn đối với doanh nghiệp khi đến với tỉnh. 
 
Dựa trên những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/1 về việc kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp tự đặt ra TTHC, các loại hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết TTHC, gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cùng với đó, kịp thời phát hiện các bất cập để tổng hợp, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả trong công tác kiểm soát TTHC. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp làm việc với cơ quan, đơn vị được kiểm tra, nghiên cứu báo cáo, tài liệu văn bản để đánh giá tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị làm cơ sở kết luận các nội dung kiểm tra. Ngoài các cơ quan, đơn vị đã được thông báo, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị có đơn thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí.
 
Song song với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21/1 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 sẽ tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát TTHC; thực hiện rà soát, đánh giá quy định về TTHC và đơn giản hóa chế độ báo cáo; bảo đảm chất lượng dự thảo các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 
Cùng với đó, kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC…UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 10/2/2020. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo yêu cầu tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Kết quả cải cách hành chính hàng năm được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Ngày 17/1/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 325/UBND-TH gửi Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị.
 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được kiểm tra, kết luận; tiếp tục thực hiện các nội dung tại Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Công văn số 1192/UBND-TH ngày 1/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
.

Tuệ Trang (tổng hợp)

.