Thứ Ba, 07/01/2020, 07:57 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

 
(Congannghean.vn)-Trước thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát sinh một số vấn đề phức tạp, nổi cộm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm ANTT các địa phương. UBND tỉnh vừa có Văn bản số 9160/UBND-NN, chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp hợp lý, tránh phát sinh “điểm nóng”. 
Vụ lấn chiếm đất rừng trái phép tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp gây phức tạp tình hình ANTT địa phương
Vụ lấn chiếm đất rừng trái phép tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp gây phức tạp tình hình ANTT địa phương
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát xác định các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp phòng ngừa; tổ chức lực lượng tuần tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành các “điểm nóng”, nổi cộm về phá rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.
 
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giao đất gắn với giao rừng theo yêu cầu của tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; rà soát bổ sung hệ thống quy chế phối hợp bảo vệ rừng, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy chế đã được ban hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương và chủ rừng để phát hiện sớm các sai phạm, đồng thời có giải pháp chấn chỉnh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương, chủ rừng.
 
Cũng tại Văn bản 9160/UBND-NN, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương, Đồn Biên phòng phối hợp  chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chủ rừng triển khai các biện pháp chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát lâm sản, động vật rừng… Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vi phạm pháp luật về đất đai; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hợp pháp hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật; chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT rà soát diện tích, ranh giới đất lâm nghiệp của các nông, lâm trường sử dụng kém hiệu quả, thu hồi để giao lại cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; giám sát việc sử dụng đất của các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, nếu phát hiện dự án sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích thì tham mưu UBND tỉnh xử lý.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với giao đất, cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; đấu tranh ngăn chặn các hành vi mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi đất rừng, xâm lấn đất rừng, xây dựng các trang trại, các công trình trên đất lâm nghiệp trái pháp luật; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách về lâm nghiệp để người dân được thụ hưởng các quyền lợi về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, từ đó người dân tự giác tham gia bảo vệ rừng.
.

Đ.T

.