Thứ Sáu, 13/12/2019, 08:24 [GMT+7]

Nghiêm cấm phát sinh mới việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh và cho thuê

(Congannghean.vn)-Tại Công văn số 8643/UBND-KT ngày 4/12, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Phía nam quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh được Ban quản lý Quảng trường cho thuê kinh doanh bể cá, cây cảnh trong thời gian dài
Phía nam quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh được Ban quản lý Quảng trường cho thuê kinh doanh bể cá, cây cảnh trong thời gian dài

Thời gian qua, tình trạng vi phạm quy định sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Việc tự ý cho thuê mặt bằng để kinh doanh, dịch vụ trong khuôn viên trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị vẫn còn diễn ra; một số bệnh viện đã thực hiện việc liên doanh, liên kết, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức khám, chẩn đoán, điều trị tự nguyện hoặc cho thuê, khoán các dịch vụ (giặt là, ăn uống, giữ xe, cho thuê kinh doanh vận chuyển cấp cứu, thuê ki-ốt bán thuốc…) nhưng chưa lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện…

Do đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 469/TB-UBND ngày 5/8/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cụ thể, tại Thông báo kết luận 469/TB-UBND ngày 5/8/2019, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị khẩn trương rà soát sự phù hợp của các hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị với quy định pháp luật. Trong đó, nếu trường hợp các cơ quan, đơn vị hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh được quy định của pháp luật cho phép và đảm bảo hiệu quả thì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập đề án sử dụng tài sản công theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn trường hợp việc thực hiện hoạt động cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết không đúng quy định hoặc không hiệu quả thì yêu cầu cơ quan, đơn vị phải chấm dứt hoạt động.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nghiêm cấm phát sinh mới việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, báo cáo tình hình thực tế việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

.

V.Thành