Thứ Năm, 12/12/2019, 08:37 [GMT+7]

Lập trình website có được coi là sản xuất phần mềm?

Doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình.
 
Công ty TNHH Information Strategy and Technology Việt Nam dự kiến phát sinh hợp đồng cung cấp nghiệp vụ lập trình website cho khách hàng Việt Nam. Cụ thể, các nội dung công việc trong hợp đồng của Công ty như sau: Phân tích yêu cầu xây dựng website của khách hàng; Thiết kế website theo yêu cầu của khách hàng; Lập trình website bằng ngôn ngữ HTML/CSS, PHP; Kiểm tra, sửa lỗi sau khi lập trình; Bàn giao website cho khách hàng và hướng dẫn, trợ giúp về việc sử dụng website đã xây dựng cho khách hàng; Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu bảo trì website, công ty sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì cho khách hàng.
 
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Information Strategy and Technology Việt Nam hỏi, với mô tả công việc về nghiệp vụ lập trình website đã nêu trên thì dịch vụ của Công ty cung cấp có được coi là sản xuất phần mềm hay không?
 
Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:
 
Điều 5 của Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 7 công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm. Khoản 1 Điều 6 nêu các yêu cầu chung đối với một doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phần mềm và Khoản 2 Điều 6 quy định các công đoạn nào một doanh nghiệp phải thực hiện thì được coi là có hoạt động sản xuất phần mềm.
 
Điểm a Khoản 2 Điều 7 quy định tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình.
 
Công ty TNHH Information Strategy and Technology Việt Nam chủ động chuẩn bị các tài liệu, xây dựng hồ sơ chứng minh hoạt động sản xuất phần mềm của mình khi được cơ quan chức năng yêu cầu.
.

Chinhphu.vn

.