Thứ Năm, 12/12/2019, 08:23 [GMT+7]

Xử phạt 3 nhà máy có mẫu nước không đạt chỉ tiêu vi sinh vật

(Congannghean.vn)-Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An phát hiện có 3 mẫu nước xét nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh vật (nhiễm Coliform) tại Công ty CP cấp nước Quỳnh lưu, Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai và Công ty CP cấp nước Cửa Lò. Các đơn vị này đã bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng.

Công ty CP cấp nước Cửa Lò bị xử phạt vì nguồn nước nhiễm Coliform
Công ty CP cấp nước Cửa Lò bị xử phạt vì nguồn nước nhiễm Coliform

Kết quả kiểm tra nói trên do Sở Y tế Nghệ An đã thanh tra tại 21 nhà máy, trạm cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An về các chỉ số nước sạch. Theo đó, thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở có mẫu nước xét nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh vật (nhiễm Coliform) đối với Công ty CP cấp nước Quỳnh lưu, Công ty TNHH cấp nước Hoàng Mai và Công ty CP cấp nước Cửa Lò.

Trước đó, theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế, Đoàn thanh tra đã có hai tháng để kiểm tra, lấy mẫu, đánh giá các điều kiện cấp nước cũng như lấy mẫu nước tại các nhà máy, trạm cấp nước và tại các nhà dân để đi đến kết luận trên. Riêng đối với Nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh do đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp với Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia tổ chức kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại các cơ sở cung cấp nước sạch. Theo đó, tất cả các nhà máy, trạm cấp nước chưa có sổ theo dõi quản lý chất lượng nước. Các cơ sở cấp nước cũng chưa nội kiểm đủ 15 chỉ tiêu A đúng theo quy định, cụ thể: 11 cơ sở cấp nước nội kiểm được 13 chỉ tiêu A (Trạm cấp nước Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu); 2 cơ sở nội kiểm 3 tháng 1 lần với 15 chỉ tiêu A (Công ty CP cấp nước Diễn Châu, Ban Quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành); 3 cơ sở cấp nước nội kiểm 6 tháng 1 lần với 15 chỉ tiêu A (Công ty CP cấp nước Quỳnh Lưu, Hợp tác xã điện nước Quỳnh Xuân, Công ty CP cấp nước Thái Hòa); Công ty CP cấp nước Cửa Lò nội kiểm được 3 chỉ tiêu A; các nhà máy nước xã Hợp Thành, Nhân Thành và Hồng Thành chưa tổ chức nội kiểm.

Ngoài ra, một số nhà máy nước chưa có hồ sơ theo dõi, quản lý lưu mẫu nước kiểm nghiệm (Nhà máy nước xã Hợp Thành, Nhà máy nước xã Nhân Thành, Nhà máy nước xã Hồng Thành, Công ty CP cấp nước Cửa Lò, Hợp tác xã điện nước Quỳnh Xuân, Công ty CP cấp nước Quỳnh Lưu).

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra phần lớn nhà máy, trạm cấp nước chưa công khai kết quả nội kiểm chất lượng nước đúng theo quy định, đó là: Nhà máy nước xã Hợp Thành, Nhà máy nước xã Nhân Thành, Nhà máy nước xã Hồng Thành, Công ty CP cấp nước Cửa Lò, Hợp tác xã điện nước Quỳnh Xuân, Công ty CP cấp nước Hoàng Mai, Công ty CP cấp nước Quỳnh Lưu, Trạm cấp nước Đô Lương, Trạm cấp nước Anh Sơn, Trạm cấp nước Nam Đàn, Trạm cấp nước Thanh Chương, Trạm cấp nước Quỳ Châu, Trạm cấp nước Con Cuông, Trạm cấp nước Tương Dương, Trạm cấp nước Tân Kỳ. Kết quả kiểm tra của thanh tra Sở Y tế còn cho thấy, 20 nhà máy, trạm cấp nước chưa có báo cáo đầy đủ định kỳ hàng quý, hàng năm, ngoại trừ Trạm cấp nước Kỳ Sơn có báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước, hầu hết các cơ sở cấp nước đều có mẫu nước xét nghiệm có nồng độ Clo dư cao hơn tiêu chuẩn quy định tại QCVN 01:2009/BYT nhưng vẫn trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn QCVN 01-1: 2018/BYT. Đoàn thanh tra cũng chỉ ra rằng, để xảy ra các tồn tại trên đây trách nhiệm trước tiên thuộc về ban lãnh đạo các công ty, nhà máy, trạm cấp nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Các cán bộ, nhân viên, người lao động tại các bộ phận liên quan của cơ sở do không tham mưu đúng và kịp thời nên để xảy ra các tồn tại nêu trên.

Thời gian qua, vấn đề nước sạch sinh hoạt được dư luận trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, do vậy việc thanh, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt của các nhà máy nước, trạm cấp nước kịp thời của Sở Y tế Nghệ An đã mang lại sự yên tâm hơn cho người dân.

.

V. Thành

.