Thứ Sáu, 06/12/2019, 09:22 [GMT+7]

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng việc làm cụ thể

(Congannghean.vn)-Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới, biến động về nhân sự lãnh đạo, song quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm 2019 vẫn bảo đảm nhất quán, thường xuyên được củng cố và tăng cường.

UBND tỉnh tổ chức làm việc để kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND tỉnh tổ chức làm việc để kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian qua, tập thể UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, đổi mới và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có hiệu quả. Quy chế làm việc của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; các nguyên tắc, kỷ cương được thực hiện nhất quán đã phát huy vai trò tích cực của tập thể lãnh đạo, vừa đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm nắm bắt thông tin, kiến nghị từ cơ sở để có phương án, biện pháp tập trung xử lý và giải quyết kịp thời các vấn đề trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu đề ra; theo dõi sát sao diễn biến tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh, dư luận xã hội bức xúc và những vấn đề tồn tại, kìm hãm sự phát triển. Ngoài ra, UBND tỉnh đã dành thời gian trao đổi, tham vấn, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà kinh tế, nhà khoa học... để có giải pháp thúc đẩy tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn.

Trong năm qua, công tác điều hành phát triển KT-XH và giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh của UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt. Đơn cử như tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của tỉnh, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước tăng 9%.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Hàng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ; đồng thời chỉ đạo người đứng đầu các sở, ngành, UBND các địa phương tổ chức tiếp công dân định kỳ, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay, các ngành, các cấp đã giải quyết được 361/375 vụ việc, đạt 96,3%. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm như hoạt động cấp nước trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận, vụ 39 lao động gặp nạn tại Anh... cũng được xử lý kịp thời.

Cũng trong năm qua, các hoạt động phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan Đảng, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, UBND tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông Vận tải... đạt nhiều kết quả tốt. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động giải quyết, trả lời kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do các cơ quan liên quan nắm bắt, tổng hợp...

Năm 2020 là năm cuối, có ý nghĩa rất quyết định trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. Do đó, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ công chức trì trệ, thiếu trách nhiệm, năng lực công tác hạn chế. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển KT-XH của năm.

.

Thùy Dương

.