Thứ Hai, 09/09/2019, 09:20 [GMT+7]

Nghệ An theo lời dạy của Người

(Congannghean.vn)-Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc thiêng liêng, trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, quyết tâm để hiện thực hóa lời căn dặn của Người.

Bản Di chúc thiêng liêng là di sản vô giá với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta
Bản Di chúc thiêng liêng là di sản vô giá với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta

Di sản tinh thần vô giá

Nghiền ngẫm trong suốt bốn năm (1965 - 1969), chắt lọc tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời, Di chúc để lại những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ; về quản lý xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã hội sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra hết sức ác liệt và có những dấu mốc quan trọng; cách mạng dù còn khó khăn, song đang trên đà thắng lợi, đồng thời đòi hỏi sự đoàn kết, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Suốt đời phục vụ nhân dân, đất nước, trong Di chúc Bác không đề cập đến “cá nhân” hay “bản thân”, bởi suốt đời Bác phấn đấu cho hạnh phúc của toàn dân. Nội dung Di chúc có tính chất của một cương lĩnh về những chủ trương, định hướng lớn về công việc xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Di chúc là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở, dặn dò trước lúc Người đi xa.

Cuối bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành những dòng tâm sự đề cập về “việc riêng” một cách hết sức khiêm tốn, giản dị. Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Những dòng chữ này càng phản ánh sâu sắc phẩm chất đạo đức cao quý của một lãnh tụ cách mạng suốt đời chỉ biết phấn đấu hy sinh vì dân, vì nước. Và rằng: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Bằng một câu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ, đầy đủ nhiệm vụ của Đảng, nhân dân ta và mục tiêu, đích đến của cách mạng Việt Nam: Hòa Bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

50 năm qua, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Nghệ An tăng cường hợp tác với các địa phương để phát triển KT - XH (Trong ảnh: Nghệ An và TP Hồ Chí Minh trao đổi ký kết hợp tác)
Nghệ An tăng cường hợp tác với các địa phương để phát triển KT - XH (Trong ảnh: Nghệ An và TP Hồ Chí Minh trao đổi ký kết hợp tác)

“Quê hương nghĩa trọng tình cao”

Cùng với Di chúc, ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Bức thư được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Mong muốn của Người cũng là nhiệm vụ đối với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An: "Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc".

Học và làm theo những lời căn dặn trong thư của Bác trước lúc đi xa, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An 50 năm qua đã luôn tâm niệm đây là lời chỉ dẫn quý báu, ước nguyện thiết tha, niềm tin tưởng lớn lao, tình cảm sâu đậm, nghĩa tình mà Người dành riêng cho quê hương. Từ một tỉnh thiếu đói triền miên, Nghệ An đã đạt sản lượng lương thực trên 1 triệu tấn/năm, đảm bảo nhu cầu an ninh lương thực và đời sống của hơn 3 triệu dân trong tỉnh.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, những hướng đi mới đã được hoạch định rõ ràng. “Mau trở thành tỉnh khá nhất ở miền Bắc” luôn là mục tiêu, là động lực, tình cảm và trách nhiệm thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa. Việc nâng cấp cảng biển, sân bay, nhà ga, cửa khẩu… lên tầm quốc tế và khu vực đã có ý nghĩa rất lớn trong việc giao thương kinh tế với nhiều nước trên thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2010 theo giá thực tế là 11.040.000 đồng, đến năm 2014 đã tăng lên 19.000.000 đồng. GRDP giai đoạn 2014 - 2018 tăng bình quân 8%, bình quân đầu người năm 2018 là 37.000.000 đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Năm 2010 là 24,8%, đến năm 2017 chỉ còn 7,54%.

Nghệ An đang xây dựng các khu công nghiệp (KCN) lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược. Nghệ An đã và đang là điểm đến của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế đến đầu tư ở khu kinh tế Đông Nam; các KCN Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai - Đông Hồi, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), KCN WHA Nghệ An (Thái Lan), khu nông nghiệp công nghệ cao Phủ Quỳ… Nam Đàn - quê hương của Bác Hồ cũng về đích nông thôn mới với nhiều cách làm mới, sáng tạo và đang được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn là 1 trong 4 huyện của cả nước thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. TP Vinh đang được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ. TX Cửa Lò sẽ phát triển thành đô thị biển của miền Trung và cả nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 218/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới (50,58%). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Nghệ An dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, xếp thứ 19 cả nước, tăng 27 bậc so với năm 2013. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực; giai đoạn 2014 - 2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng số vốn đăng ký 142.987 tỉ đồng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nghệ An đang đổi thay mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, biến niềm tự hào trở thành động lực xây dựng quê hương ngày càng ổn định và phát triển.

Diện mạo TP Vinh đang đổi thay từng ngày
Diện mạo TP Vinh đang đổi thay từng ngày

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta đã 50 năm. Trong suốt thời gian đó và mãi mãi sau này, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều không bao giờ nguôi niềm tưởng nhớ, nỗi tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của nhân dân ta, người lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. 50 năm qua, nhiều điều trong Di chúc đã được thực hiện, song cũng có những điều chúng ta chưa làm được. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện trọn vẹn di nguyện của Người với quê hương, dân tộc.

.

Tuệ Trang

.