Thứ Năm, 05/09/2019, 08:02 [GMT+7]

Đối thoại để chủ động tháo gỡ các vấn đề dân sinh

(Congannghean.vn)-Được đánh giá là một trong những địa phương sớm ban hành Quy chế về việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy các cấp với nhân dân, Nghệ An đã thể hiện rõ sự tập trung, chu đáo và nghiêm túc trong triển khai thực hiện. Trên thực tế, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đã được giải quyết từ các buổi đối thoại trên.
 
Ngày 1/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 184-KH/TU về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 
Gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cơ sở
Gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cơ sở
Theo đó, ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày mồng 5 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì bố trí ngày liền kề sau đó). Trong trường hợp đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy không chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ, thì ủy quyền một Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân. Cũng theo Quy định số 11, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp liên quan đến nội dung tiếp công dân; trong đó trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của dân theo thẩm quyền. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất, bí thư, cấp ủy cấp huyện phải báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Bí thư, cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư, văn phòng và ban dân vận cấp ủy cấp huyện về các nội dung trên.
 
Trên thực tế, Quy định trên là sự cụ thể hóa việc nâng vao vai trò của người đứng đầu chính quyền ở cơ sở. Thời gian qua, các địa phương còn tổ chức đối thoại với nhân dân nơi có nhiều dự án trọng điểm đi qua, người lao động, chủ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố, qua đó tiếp thu ý kiến góp ý và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Mục tiêu là tập trung vào việc tạo điều kiện thông thoáng trong sản xuất kinh doanh, cũng như giải quyết nhu cầu bức thiết của người lao động. Nhờ đối thoại, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình, thấy nơi nào xuất hiện những vấn đề bức xúc là vào cuộc giải quyết ngay. Việc trao đổi thông tin hai chiều làm cho mối quan hệ giữa cán bộ các cấp và nhân dân gần gũi hơn, tạo sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, phát hiện, điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp. Sau khi tiếp nhận ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền đều thể hiện trách nhiệm cao trong xem xét, giải quyết. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
 
Cần phải thấy rằng, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân vừa góp phần mở rộng dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn kết trực tiếp giữa cán bộ cơ sở, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong năm 2018, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nghiêm túc, kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Những kết quả nổi bật trong thực hiện quy chế dân chủ đã có tác động tích cực, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được 90 điểm sáng về quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quy chế dân chủ và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 21/21 huyện, thành, thị, 25 cơ quan, 15 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, tập trung một số nhóm vấn đề, như: Công tác cán bộ, về tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, đất đai, thực hiện quy chế dân chủ... 
 
Triển khai từ tháng 4/2019, các cuộc đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với công dân đã thể hiện rõ sự thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết vấn đề. Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan trả lời tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị, tố cáo của công dân. Đối với một số vụ việc cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương cần có cuộc đối thoại trực tiếp với công dân, có sự tham gia của các cấp, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm các ý kiến và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người dân.
 
Tại phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 8/2019, đã có 13 lượt công dân tham dự phiên làm việc. Nhiều vấn đề cụ thể tại cơ sở được người dân phản ánh trực tiếp và Bí thư Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp để giải quyết triệt để. Như với nội dung công dân tố cáo các hoạt động có dấu hiệu sai phạm liên quan việc quy hoạch, đấu giá các lô đất sát Quốc lộ 7B ở 2 xã Diễn Đồng và Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Bí thư Tỉnh ủy giao Thanh tra tỉnh vào cuộc điều tra và có kết luận thanh tra để trả lời người dân, giải quyết dứt điểm vụ việc. Tại các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sẽ không bao che và xử lý nghiêm đối với cán bộ sai phạm.
 
Kinh nghiệm cho thấy, ở địa phương nào thực hiện tốt đối thoại giữa người đứng đầu với công dân thì ở nơi đó công tác xây dựng Đảng, dân vận và phát triển KT-XH đều có sự đồng thuận cao. Đây là chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân và được đại bộ phận cán bộ và nhân dân trong tỉnh hoan nghênh.
.

TUỆ TRANG

.