Thứ Năm, 05/09/2019, 10:06 [GMT+7]

Nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ sở

(Congannghean.vn)-Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, Nghệ An đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem việc thực hiện công tác nêu gương là giải pháp quan trọng, đột phá, chìa khóa để phát triển KT-XH. Sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương của Người đã đổi thay toàn diện.
Nhờ vai trò quyết liệt của cấp ủy, người đứng đầu, xã Hưng Tân đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hưng Nguyên
Nhờ vai trò quyết liệt của cấp ủy, người đứng đầu, xã Hưng Tân đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hưng Nguyên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò “nêu gương”. Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Bác Hồ khẳng định, lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã xác định và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể. 
 
Ngay sau khi có Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của BCH Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ tháng 4/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp dành 1 ngày (ngày mồng 5 hàng tháng) để tiếp dân và chỉ đạo các đồng chí Bí thư huyện, thành, thị ủy trực tiếp lên lịch tiếp dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An. Quy định được xây dựng và ban hành dựa trên Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng" và thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An. 
 
Với chủ trương đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nhiều địa phương đã thực sự đổi thay hoàn toàn nhờ xây dựng nông thôn mới. Các địa phương, đơn vị cấp huyện và cơ sở lựa chọn những nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo, trong đó người đứng đầu cấp ủy thường là trưởng ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính. Một số địa phương, đơn vị đã xác định đúng các nội dung đột phá và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả rõ nét như huyện Nam Đàn đã về đích và trở thành huyện nông thôn mới; TX Thái Hòa đã có 28 mô hình, điển hình, huyện Tân Kỳ với 24 mô hình, điển hình hoạt động có hiệu quả cao trong toàn xã; huyện Yên Thành có 25/39 xã, thị về đích nông thôn mới; Công an tỉnh 3 năm liền được Bộ Công an xếp thứ nhất toàn lực lượng Công an về cải cách hành chính, tổ chức 21 hội nghị, 306 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 25.000 lượt cán bộ và nhân dân tham gia và trên 3.000 ý kiến phát biểu góp ý.
 
Các mô hình “Chưa hết việc thì chưa hết giờ”, “Không để người dân quay về khi chưa xong việc”, “Vì nhân dân phục vụ - cấp phát miễn phí CMND cho người già, gia đình chính sách” của Công an tỉnh; mô hình “Con đường bích họa” ở một số địa phương thuộc các huyện Quỳ Hợp, TX Thái Hòa, Hưng Nguyên. Tại các xã, huyện xuất hiện nhiều lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, hiến kế nhiều cách làm hay; đồng thời huy động đông đảo đảng viên và nhân dân tập trung phát triển kinh tế  - xã hội. Như tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Lai đã tập trung lãnh đạo để đưa xã thành “làng quê đáng sống”. Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa. Nhiều mô hình làm kinh tế cho thu nhập từ  150 - 200 triệu đồng/ha. Đường nông thôn khang trang, rộng rãi, nhà nào cũng có cột cờ Tổ quốc dựng trước cổng. Tinh thần, thái đội làm việc nghiêm túc đã tạo động lực để 15 năm liền xã được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện Hưng Nguyên.
 
Nhằm khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên trên lĩnh vực thu hút đầu tư phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai các quy hoạch các ngành, lĩnh vực. Năm 2016, toàn tỉnh đã cấp mới 141 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 35.441 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm, nộp ngân sách lớn. Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án và ký kết 15 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư với tổng số vốn đăng ký 22.628 tỉ đồng. Năm 2018, đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án và ký kết 16 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 13.152 tỉ đồng.
 
Tại Hội nghi xúc tiến đầu tư tổ chức vào ngày 23/2/2019, Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng mức đầu tư 7.703 tỉ đồng và 18 dự án ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 22.000 tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết trong năm 2019, sẽ phục vụ các nhà đầu tư trên tinh thần “chính quyền kiến tạo và phục vụ”; chủ động xây dựng các công cụ để thực hiện mục tiêu, đó là đất đai dễ tiếp cận, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, xem việc hỗ trợ nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp là nghĩa vụ của chính quyền.
 
Chính những kết quả toàn diện, tích cực trong thời gian qua tại Nghệ An là biểu hiện rõ nhất việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đổi mới của Đảng bộ Nghệ An. Chính trách nhiệm, hiệu quả công việc là thước đo của sự nêu gương; khi đó, sẽ tạo thành sự gặp gỡ giữa ý Đảng, lòng dân, thực hiện mục tiêu phát triển đột phá của địa phương.
.

TUỆ TRANG

.