Thứ Năm, 12/09/2019, 08:28 [GMT+7]

Giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri

(Congannghean.vn)-Trên cơ sở theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương được Thường trực và các Ban HĐND tỉnh quan tâm thực hiện.

Quy hoạch đô thị, xây dựng chung cư là vấn đề nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri
Quy hoạch đô thị, xây dựng chung cư là vấn đề nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo đó, trong tháng 8, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tập trung hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 9 để triển khai vào cuộc sống, đồng thời tổng hợp kiến nghị của cử tri trong và sau kỳ họp thứ 9 vừa qua; các nội dung đề xuất chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh nhưng chưa được lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp và ý kiến phản ánh của đại biểu tại báo cáo tổng hợp phiên thảo luận tổ tại kỳ họp để gửi đến UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải trình làm rõ.

Ngoài ra, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm việc theo dõi, đôn đốc tình hình trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 9. Liên quan đến công tác tiếp nhận đơn thư, phản ánh, trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, thực tế theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, phản ánh của cử tri từ phía các sở, ngành, địa phương chưa kịp thời và nghiêm túc. Ngoài ra, từ thực tiễn tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân thời gian qua, vấn đề liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ lớn. Do đó, yêu cầu đặt ra là, song song với tăng cường quản lý về lĩnh vực này, UBND tỉnh cần tập trung giải quyết tốt đơn thư và phản ánh của công dân về đất đai, nhằm tránh gây phức tạp về trật tự trị an.

Được biết, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức chương trình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thời gian tổ chức giám sát tiến hành từ ngày 16/9 đến 4/10/2019. Việc tổ chức giám sát là nhằm nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua, nhất là các ý kiến, kiến nghị bức xúc, kéo dài, đã được phản ánh nhiều lần tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, thông qua giám sát để đánh giá trách nhiệm của UBND các cấp, sở, ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để từ đó kịp thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm giải quyết tốt hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các đoàn sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương. Ngoài ra, giám sát qua báo cáo đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã; tiến hành khảo sát thực tế tại UBND các huyện: Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Nam Đàn, TP Vinh và các đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, việc giám sát các ý kiến, phản ánh của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay là khối lượng công việc rất lớn; vậy nên quá trình giám sát cần phải được tổ chức khoa học, trong đó lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp tồn đọng trong từng lĩnh vực hoặc được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết chưa dứt điểm hoặc chưa giải quyết.

.

Thùy Dương

.