Thứ Sáu, 02/08/2019, 07:55 [GMT+7]

Sẽ giám sát trực tuyến các trạm BOT cả nước

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu trả lời về kiến nghị của cử tri đề nghị Bộ GTVT và các tỉnh công khai minh bạch đầu tư các dự án BOT trên cả nước để người dân biết và theo dõi, giám sát.
 
Trả lời về vấn đề này Bộ GTVT cho biết, để đảm bảo tính công khai, minh bạch về nguồn thu các trạm BOT giao thông, từ năm 2016, Bộ GTVT đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử (ppp.mt.gov.vn) để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đặc biệt luôn cập nhật các thông tin liên quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý.
 
Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai các thông tin trên bảng điện tử tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc theo quy định hiện hành.Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát nguồn thu phí của 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý.
 
Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành kết nối dữ liệu thí điểm đối với ba trạm thu phí.Dự kiến đối với 59 dự án BOT đã đưa vào khai thác sẽ hoàn thành kết nối thu phí về Trung tâm quản lý dữ liệu của dự án, trước ngày 31-12-2019.
.

Đặng Nhật

.