Thứ Năm, 01/08/2019, 15:30 [GMT+7]

Nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với vai trò chủ đạo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Y tế ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến công tác đảm bảo ATVSTP trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, tiến hành in sao 50 băng đĩa hình, 1.015 băng đĩa ghi âm gửi Trung tâm Y tế các huyện để tuyên truyền các thông điệp trên hệ thống loa truyền thanh địa phương; cấp phát 30.000 tờ rơi về ATTP.

Đặc biệt, đã tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu thuộc các ban, ngành cấp tỉnh, huyện và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra, tiến hành treo 30 băng rôn, khẩu hiệu dịp Tháng hành động tại các cơ quan,  địa điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn TP Vinh và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho 11 lớp với 435 người tham gia…

Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” được xem là điểm nhấn trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019
Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” được xem là điểm nhấn trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019

Tính đến ngày 7/6/2019, Chi cục ATVSTP đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 54 cơ sở, trong đó có 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 3 cơ sở bếp ăn tập thể và 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời, tiếp nhận 25 sản phẩm tự công bố ATTP. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh có 92 cơ sở tham gia mô hình điểm "Bếp ăn tập thể; nhà hàng trong khách sạn đủ điều kiện ATTP", trong đó có 16 cơ sở thuộc quản lý của tuyến tỉnh và 76 cơ sở thuộc tuyến huyện quản lý.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát ban đầu, Chi cục đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn việc triển khai thực hiện mô hình điểm cho các cán bộ phòng y tế, trung tâm y tế tại các huyện, thị xã và TP Vinh. Đối với mô hình tuyến tỉnh, đơn vị đã tổ chức tập huấn kiến thức cho 4 lớp với 240 người tham gia là chủ cơ sở và nhân viên của các cơ sở bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn thuộc tuyến tỉnh quản lý; đồng thời, mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị xây dựng mô hình điểm như dụng cụ lưu mẫu, sổ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm, bảng truyền thông ATTP…

Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP cũng được Chi cục đặc biệt quan tâm chú trọng. Từ ngày 1/1 - 7/6/2019, đơn vị đã thành lập 5 đoàn thanh, kiểm tra tại 98 cơ sở. Trong đó, có 16 cơ sở vi phạm bị xử lý, với tổng số tiền phạt 96.375.000 đồng; xử phạt bổ sung 1 cơ sở bị thu hồi sản phẩm và 2 cơ sở khắc phục về nhãn hàng hóa. Qua công tác thanh, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không thực hiện và thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; kinh doanh thực phẩm, sử dụng nguyên liệu, thực phẩm đã quá thời hạn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATVSTP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Điển hình như việc hạn chế trong tiếp cận các văn bản về ATTP, đặc biệt là tại tuyến xã. Trong khi đó, nhận thức của một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa cao, chưa chú trọng việc thực hiện các điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do nhân lực cho công tác đảm bảo ATTP còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Tại một số huyện, xã công tác triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP còn diễn ra chậm so với quy định và công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, nhiều huyện miền núi, vùng cao nên việc quản lý ATTP gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trước tình hình đó, trong thời gian tới, Chi cục ATVSTP sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp, ngành liên quan về công tác đảm bảo ATVSTP; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông các quy định về ATTP đến các cơ sở và người dân nhằm nâng cao nhận thức, hành vi, thái độ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động giám sát, thanh, kiểm tra và triển khai công tác hậu kiểm tra ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định…

.

Ngọc Anh

.