.
.
  • Khai báo lưu trú qua mạng Internet
    21:57 | 17/07/2021
    Khai báo lưu trú qua mạng Internet
    Hệ thống khai báo lưu trú và quản lý khách sạn NA.eHotel bản quyền thuộc UBND tỉnh Nghệ An, do Công an tỉnh Nghệ An xây dựng, được triển khai miễn phí thông qua địa chỉ https://luutrunghean.vn phục vụ việc khai báo thông tin khách lưu trú của các cơ sở lưu trú cho cơ quan công an dễ dàng, nhanh chóng, thay thế phương pháp thủ công truyền thống hiện tại.
    .
.
Xem theo ngày tháng Xem
.