Thứ Ba, 09/07/2019, 15:30 [GMT+7]

Tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành: Sai phạm trong đấu giá đất

(Congannghean.vn)-Tại cùng một thời điểm, một vùng quy hoạch nhưng UBND xã lại có 2 tờ trình xin đấu giá khác nhau, giá khởi điểm các lô đất cũng chêch lệch nhau khá lớn. Đặc biệt, người trúng đấu giá “đất vàng” là vợ của chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - người trực tiếp định giá đất… là những sai phạm trong đấu giá đất vùng Rộc Sùng tại xã Hợp Thành. 
 
Ngày 21/10/2017, UBND xã Hợp Thành có Tờ trình số 104/TTr-UBND về việc xin phê duyệt giá khởi điểm của 3 lô đất ở tại xã Hợp Thành, gồm lô đất số 90 xóm Vĩnh Hòa (QH 2017) với mức giá trị lô đất đề nghị là 3.105.938 đồng/m2 và 2 lô số 94, 95 vùng Rộc Sùng (QH 2014) với mức giá đề nghị là 1.164.000 đồng/m2. Đồng thời, cùng ngày, UBND xã Hợp Thành cũng ban hành Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 21/10/2017 về việc xin phê duyệt giá khởi điểm của 17 lô đất ở tại vùng Rộc Sùng, trong đó có các lô 91, 92 liền kề với các lô 94, 95 nói trên, nhưng mức giá trung bình xã này đề nghị là 1.964.000 đồng/m2 và 2.063.000 đồng/m2.
 
Ngày 10/11/2017, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Quyết định số 9670/QĐ.UBND về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá đất đối với lô đất số 94, 95 vùng Rộc Sùng là 1.170.000 đồng/m2 và lô đất số 90 xóm Vĩnh Hòa là 3.110.000 đồng/m2. Việc tổ chức đấu giá các lô đất này, UBND huyện Yên Thành đã ký hợp đồng dịch vụ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An để tổ chức thực hiện. Ngày 18/12/2017, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất nói trên. Người trúng đấu giá lô đất số 90 là ông Nguyễn Văn Thục, người trúng lô số 94 là bà Hoàng Thị Hảo và lô số 95 thuộc về ông Đoàn Hồng Thịnh, đều trú tại xã Hợp Thành.
 
Sau khi có kết quả đấu giá, nhiều người cho rằng đã có những khuất tất liên quan đến việc đấu giá đất này. Cụ thể, ngoài lô số 90, thì 2 lô đất còn lại thuộc quyền sở hữu của 2 người là người thân của cán bộ đang công tác tại huyện Yên Thành và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, quá trình tổ chức đấu giá không niêm yết công khai, việc “đất vàng” tại xã Hợp Thành nhưng lại đưa sang xã Long Thành để đấu giá là thiếu minh bạch… Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND huyện Yên Thành đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh. Ngày 28/6/2019, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Kết luận thanh tra số 152, kết luận về một số sai phạm liên quan đến vấn đề này. 
Vị trí lô đất số 94, 95 vùng Rộc Sùng, xã Hợp Thành
Vị trí lô đất số 94, 95 vùng Rộc Sùng, xã Hợp Thành
Cụ thể, kết quả thanh tra cho thấy, việc phản ánh tổ chức đấu giá đất ở tại lô đất số 94, 95 tại vùng Rộc Sùng và lô 90 giáp đường 538 xã Hợp Thành năm 2017 không đúng quy định. Theo đó, Trung tâm đấu giá tài sản khẳng định có thông báo niêm yết tại UBND xã Hợp Thành, nhưng lại không có hình ảnh để chứng minh việc niêm yết công khai này. Đối với việc xác định giá khởi điểm 3 lô đất nói trên là phù hợp với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, quá trình xây dựng hồ sơ có những điểm bất hợp lý như trong cùng một thời điểm, UBND xã Hợp Thành lại lập 2 tờ trình đề nghị đấu giá đối với các lô đất ở trên địa bàn. Việc phân nhỏ đấu giá đất ở, trong đó có các lô ở cùng một vị trí quy hoạch tại 2 địa điểm khác nhau là thể hiện sự không minh bạch. 
 
Mức giá khởi điểm của 3 lô đất có sự chênh lệch nhau khá lớn. Cùng phê duyệt trong 1 tháng, giá khởi điểm lô 94, 95 là 1.170.000 đồng/m2 nhưng so với lô số 91 (vị trí tương đương, tờ trình đề nghị đấu giá cùng ngày nhưng giá khởi điểm lại tăng lên 1.970.000 đồng/m2). Theo đánh giá, lô số 94, 95 mặc dù nằm cuối khu vực quy hoạch nhưng cùng một vị trí quy hoạch, cùng hướng, cùng tuyến đường, điều kiện hạ tầng tương đương, khoảng cách giữa các lô này cũng chỉ cách nhau khoảng 20 m. Thậm chí, người tham gia và trúng đấu giá lô số 94 là bà Hoàng Thị Hảo, vợ ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Thành - người trực tiếp được giao nhiệm vụ định giá tài sản. Việc này không đúng với quy định, quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Trên cơ sở những sai phạm này, UBND huyện Yên Thành đã hủy kết quả trúng đấu giá đối với 2 lô đất số 94, 95 theo Quyết định số 10992/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Yên Thành. Huyện cũng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ, hướng dẫn kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến vi phạm, tham mưu để UBND huyện xử lý. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Thành, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Huyện ủy Yên Thành kiểm điểm đảng viên có liên quan đến vi phạm theo thẩm quyền.
 
.

Thiên Thảo