Thứ Hai, 08/07/2019, 09:14 [GMT+7]

Tăng cường công tác tuyên truyền dịch tả lợn Châu Phi

(Congannghean.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Thông báo số 388/TB-UBND ngày 28/6, yêu cầu chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đến người chăn nuôi, người tiêu dùng, người tham gia tiêu độc, khử trùng...

Tập trung tuyên truyền về đặc điểm, nguyên nhân, con đường lây lan, cách thức phòng bệnh dịch
Tập trung tuyên truyền về đặc điểm, nguyên nhân, con đường lây lan, cách thức phòng bệnh dịch

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, đánh giá các giải pháp đã triển khai trong công tác phòng, chống dịch để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP; xác định các vùng bệnh dịch diễn biến phức tạp, tính chất lây lan rộng để tập trung các giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Các địa phương đôn đốc, chỉ đạo cán bộ phụ trách các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại các địa bàn, đặc biệt là công tác ứng trực tại các chốt kiểm dịch tạm thời, công tác phun hóa chất khử trùng, khai báo, lấy và gửi mẫu bệnh phẩm; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo phòng, chống bệnh DTLCP như hóa chất Iodine 10%, vôi bột, trang thiết bị bảo hộ…, đáp ứng kịp thời triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các vùng có bệnh dịch diễn biến phức tạp, tính chất lây lan rộng…

Chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bệnh DTLCP đến người chăn nuôi, người tiêu dùng, người tham gia tiêu độc, khử trùng, điều tra, khai báo tại các vùng có dịch… Trong đó, tập trung vào đặc điểm, nguyên nhân, con đường lây lan, cách thức phòng bệnh dịch; chỉ đạo các thôn, xóm tiến hành ngay việc khảo sát, đánh giá các nguy cơ, nguyên nhân có khả năng lây lan bệnh dịch tại địa phương như nguồn nước, nguồn thức ăn cho lợn để kịp thời có giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; trong công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh ưu tiên sử dụng lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh; quán triệt thực hiện mỗi thôn, xóm, hộ gia đình là cơ sở chủ yếu trong phòng, chống bệnh dịch. Đồng thời, bố trí các chốt kiểm dịch tạm thời hợp lý về số lượng, vị trí, đảm bảo nghiêm túc, đủ lực lượng, trực 24/24 giờ theo hướng dẫn.

.

Đ.T

.