Thứ Sáu, 19/07/2019, 09:55 [GMT+7]

Chủ động duy trì ổn định kinh tế vĩ mô

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.
 
Nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lê Tiến)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lê Tiến)
Có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Lãnh đạo Chính phủ, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
 
Ngày 18/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được trong 6 tháng qua; thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với Ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.
 
Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
 
Ngày 10/01/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 10/01/2019 quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.
Hình ảnh điểm cầu tại Hà Nội (Ảnh: PV)
Hình ảnh điểm cầu tại Hà Nội (Ảnh: PV)
Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   
 
Bởi thế, toàn ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê quyết tâm, kiên trì, sự nỗ lực, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019; nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững.
 
Hội nghị diễn ra 2 phiên trong 1 ngày, tập trung thảo luận 10 nhóm vấn đề trọng tâm, bao gồm: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp;  Liên kết vùng; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Công tác thống kê; Công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; Triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các công tác khác.
 
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, là một ngành, một cơ quan có nhiệm vụ nặng nề, được giao nhiều công việc có tính chất khó, phức tạp nhất, phạm vi rộng, tác động đến nhiều đối tượng. Với các yêu cầu cao về thời gian, tiến độ và chất lượng, toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng luôn ý thức được trách nhiệm của ngành, của cơ quan, quán triệt sâu sắc và kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.
 
“Chúng tôi cũng ý thức được rằng, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, đặc biệt là của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, sự phối hợp, hợp tác hiệu quả các các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt để. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước” – Bộ trưởng nói.
 
Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với nhiệm vụ và các ý kiến tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm cho ý kiến và quyết định đối với các đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật mà Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua trong các lĩnh vực do Bộ phụ trách, trong đó, xem xét, ban hành sớm Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT...
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả toàn ngành kế hoạch đầu tư đạt được trong suốt thời gian qua, đồng thời yêu cầu, thời gian còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo, ngành tiếp tục quán triệt phương châm Chính phủ đã đề ra với tinh thần chủ động, bứt phá phải mạnh mẽ hơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu ra trong Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tiếp tục khơi thông động lực tăng trưởng với 6 giải pháp tạo động lực tăng trưởng.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tư cách là "tổng tham mưu trưởng kinh tế của cả nước", "tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô", Bộ Kế hoạch – Đầu tư mà trước hết là đồng chí Bộ trưởng cần hơn bao giờ hết phát huy tinh thần này để có những đánh giá, phân tích cập nhật kịp thời, đề xuất Chính phủ định hướng giải pháp căn cơ, ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông động lực tăng trưởng trong điều kiện tình hình thế giới ngày càng khó khăn như hiện nay. “Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, phải tiên phong trong đi đầu về đổi mới cải cách thể chế. Do đó, tôi đề nghị Bộ nghiên cứu thành lập tổ công tác để rà soát các vướng mắc trong thể chế, đề nghị xử lý vướng mắc này. Thứ nữa là thử nghiệm thể chế, đón bắt những hình thức kinh doanh mới để phù hợp với xu thế. Vai trò của Bộ là thúc đẩy để phát triển các mô hình mới từ thanh toán không dùng tiền mặt đến huy động toàn lực các cơ quan: trung tâm thông tin dự báo kinh tế và xã hội quốc gia” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.
 
Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ cần khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. “Bộ đã lập đoàn kiểm tra cả 3 miền Bắc Trung Nam thì phải tạo ra chuyển biến căn bản về giao vốn và giải ngân nhất là ODA và trái phiếu Chính phủ. Bộ có chắc chắn giải quyết được mấu chốt vấn đề này hay không? – Phó Thủ tướng đặt câu hỏi với toàn ngành tại Hội nghị,
 
Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chủ trì và công bố Sách trắng về hợp tác xã; thực hiện vai trò thu hút FDI, thiết kế bộ lọc nguồn đầu tư nước ngoài; thực hiện tốt đề án mà Chính phủ vừa ban hành về Chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ…/.
.

Nguồn: Lê Anh/Dangcongsan.vn

.