Thứ Ba, 16/07/2019, 08:04 [GMT+7]
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

(Congannghean.vn)-Đi qua nửa chặng đường của năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, Nghệ An phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong quá trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nghệ An chú trọng xây dựng, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Nam Đình được điều động, chỉ định giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Nghệ An chú trọng xây dựng, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Nam Đình được điều động, chỉ định giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt như công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức Đảng, đảng viên; tổ chức kiểm tra, giám sát…; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Trong quá trình cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Trung ương thành những việc cụ thể, sát với tình hình thực tế, Nghệ An là địa phương được đánh giá có những cách làm hay, sáng tạo. Đơn cử như, cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghệ An đề ra 5 mức độ để nhận diện: Rất nghiêm trọng (suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”) phải đưa ra khỏi Đảng; nghiêm trọng (phải thi hành kỷ luật); có biểu hiện ở mức độ ban đầu, cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có biểu hiện nhưng ở mức độ khó nhận diện, cần đề phòng; không có biểu hiện.

Nghệ An cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 10 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Đảng các cấp. Theo đó, đến nay sau sáp nhập, tổ chức lại đầu mối bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đã giảm 9 đầu mối thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Theo đó, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 32 phòng, ban trực thuộc. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã. Theo đó, tính đến đầu tháng 7/2019, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế, trong đó công chức giảm 263 người, viên chức giảm 6.726 người.

Liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, các đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về đội ngũ nhân sự có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 18,19 của BCH Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; trong đó đặc biệt chú trọng đến quá trình sáp nhập xã, xóm. Bên cạnh đó, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Liên quan đến thực tế chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn thấp, công tác quản lý đảng viên ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa và công tác chuyển sinh hoạt Đảng đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu về địa bàn; thời gian tới, cấp ủy các cấp trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trên sẽ góp phần tạo tiền đề quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với những bứt phá mạnh mẽ và vững chắc hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

.

T.Dương

.