Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/tang-cuong-quan-ly-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-741583/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/tang-cuong-quan-ly-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-741583/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/06/2017, 14:42 [GMT+7]

Tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

(Congannghean.vn)-Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới.

Đoàn liên ngành UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định sản xuất rau an toàn của người dân xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu
Đoàn liên ngành UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định sản xuất rau an toàn của người dân xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Kết luận số 11, nhất là các chủ trương, chính sách mới về quản lý, đảm bảo ATTP, trước hết là đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, đảm bảo ATTP; hoàn thành trong quý III/2017.

Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp từ xã đến tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ATTP. Tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo ATTP, nhất là trong sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về ATTP, về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm ATTP để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP; phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngăn ngừa thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc đưa tin sai sự thật, không chính xác về ATTP, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn. Các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

Trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ sản xuất sản phẩm sạch, an toàn; khuyến khích đầu tư sản xuất, chế biến thực phẩm với quy mô lớn theo chuỗi, đảm bảo ATTP; đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ATTP tiên tiến.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, đảm bảo ATTP trên địa bàn; đưa nhiệm vụ đảm bảo ATTP là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ATTP trên địa bàn.

.

Châu Yên

.