Thứ Tư, 15/01/2020, 09:17 [GMT+7]

Có được đổi thẻ BHYT lên mã quyền lợi cao hơn?

Ông Lưu Đức Cương (tỉnh Nghệ An) là người khuyết tật vận động từ nhỏ, được hưởng BHYT của người tàn tật. Năm 2012 ông đóng BHXH theo doanh nghiệp, nên hiện tại ông có 2 thẻ BHYT, 1 thẻ của bảo trợ xã hội và 1 thẻ của người lao động. Ông Cương hỏi, ông có được đổi mã quyền lợi BHYT sang đối tượng tàn tật không?
 
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:
 
Tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, và tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
 
Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của ông hiện có 2 thẻ BHYT, 1 thẻ BHYT cấp theo đối tượng người lao động và 1 thẻ BHYT cấp theo đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Vì vậy, ông được cơ quan BHXH tiếp tục cho sử dụng thẻ BHYT đã cấp theo đối tượng người lao động và giảm giá trị sử dụng của thẻ BHYT còn lại. Đồng thời, ông được đổi quyền lợi BHYT cao hơn theo mức hưởng của đối tượng bảo trợ xã hội, nếu ông cung cấp được Giấy xác nhận khuyết tật, ghi rõ mức độ khuyết tật thuộc các đối tượng người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng (theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT) nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.