Thứ Năm, 12/12/2019, 09:26 [GMT+7]

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Ông Đặng Khoa (tỉnh Quảng Nam) hỏi, trường hợp tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, đồng chi trả trong năm hết 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019 là 8.940.000 đồng) thì khi vào bệnh viện dù là bệnh gì cũng chỉ được thanh toán bằng hoặc thấp hơn số tiền nêu trên không?
 
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật BHYT thì người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT, Khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.
 
Như vậy, trường hợp ông tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, khi đi khám chữa bệnh (đúng tuyến) nếu tổng giá trị các hóa đơn thanh toán tiền cùng chi trả của các lần khám chữa bệnh trong một năm dương lịch lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019 là 8.940.000 đồng) thì những lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm ông sẽ được hưởng 100% chi phí trong phạm vi thanh toán BHYT (không phải đóng tiền cùng chi trả nữa).
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.