Chủ Nhật, 26/05/2019, 09:28 [GMT+7]

Cách xác định thời gian làm việc để tính lương thêm giờ

Khi doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc rơi vào thời gian nào (ban ngày, ban đêm) hoặc làm thêm giờ rơi vào ngày nào (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương) thì phải trả lương tương ứng với thời gian đó theo quy định của pháp luật lao động.
 
Công ty TNHH Millennium Furniture được thành lập theo Chứng nhận đầu tư số 4300804979 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/5/2018 tại số 1, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
 
Công ty đang gặp một số vướng mắc liên quan đến xác định mốc thời gian tính lương thêm giờ ca đêm cho người lao động như sau:
 
Theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2012/QH13, “giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau”.
 
Để bảo đảm an toàn trong việc đi lại cho người lao động, Công ty dự kiến giờ vào ca bắt đầu từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong trường hợp này, tổng thời gian làm việc là 10 giờ.
 
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, 2 giờ tăng ca được tính là tăng ca ca ngày hay ca đêm? Nếu thứ 2 là 29/4, thứ 3 là 1/5 giờ làm việc giao nhau giữa ngày thường và ngày nghỉ/ngày lễ, thì thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ được tính như thế nào? Nếu tính đủ 8 giờ làm việc chính thức là giờ làm việc của ngày hôm trước thì số giờ tăng ca phát sinh rơi vào ngày nghỉ/ngày lễ hay ngày thường?
 
Ví dụ: Thứ 2 ngày 29/4 vào ca lúc 20h, tan ca lúc 6 giờ ngày 30/4.
 
Trường hợp 1: Từ 20h đến 22h là giờ làm thêm, từ 22h (29/4) đến 6h (ngày 30/4) được tính 8 tiếng của ngày 29/4 hay 30/4?
 
Trường hợp 2: Từ 20h đến 4h sáng ngày 30/4 là giờ làm việc chính thức của ngày 29/4, từ 4h đến 6h sáng ngày 30 là giờ làm thêm ca đêm ngày thường hay ngày lễ?
 
Công ty nên quy định thế nào để bảo đảm thực hiện đúng luật và quyền lợi hợp pháp cho người lao động?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
 
Theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
 
Tại Điều 97 của Bộ luật Lao động, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định như sau:
 
“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
 
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.
 
Căn cứ các quy định trên thì khi doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc rơi vào thời gian nào (ban ngày, ban đêm) hoặc làm thêm giờ rơi vào ngày nào (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương) thì phải trả lương tương ứng với thời gian đó theo quy định của pháp luật lao động.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.