Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/xu-ly-rac-thai-y-te-dam-bao-ve-sinh-moi-truong-831514/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/xu-ly-rac-thai-y-te-dam-bao-ve-sinh-moi-truong-831514/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xử lý rác thải y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/12/2018, 09:34 [GMT+7]

Xử lý rác thải y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 786/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2025. Theo đó, tỉnh Nghệ An phấn đấu 100% lượng CTYTNH sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

 Chất thải y tế nguy hại cần được thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường
Chất thải y tế nguy hại cần được thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường

Theo số liệu thống kê năm 2017, mỗi ngày tổng lượng CTYTNH phát sinh tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh Nghệ An ước tính khoảng 2,2 tấn/13,4 tấn chất thải y tế. Trong đó, chất thải nguy hại lây nhiễm chiếm chủ yếu với khoảng 2 tấn/ngày và chất thải nguy hại không lây nhiễm khoảng hơn 200 kg/ngày. Khối lượng chất thải y tế phát sinh từ các nguồn thải nhỏ chưa có những con số thống kê cụ thể và chính xác. Dự báo, khối lượng CTYTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tăng khoảng 5%/năm, nếu không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình kỹ thuật sẽ là nguồn gốc ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ y tế, bệnh nhân, cộng đồng dân cư và môi trường xung quanh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2025, nhằm tăng cường quản lý CTYTNH trên địa bàn, tạo thuận lợi trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho cộng đồng. 100% lượng CTYTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, đối với các cụm xử lý CTYTNH, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc xử lý chất thải lây nhiễm (trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải giải phẫu) cho các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã và các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa.

Đối với chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải giải phẫu và chất thải nguy hại không lây nhiễm, hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý; tự xử lý bằng lò đốt còn hoạt động hiệu quả nhưng phải đảm bảo kết quả quan trắc định kỳ nằm trong giới hạn cho phép và đáp ứng các quy chuẩn về môi trường theo quy định hiện hành; hoặc xử lý bằng phương pháp khác nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với các cơ sở y tế không thuộc danh mục các cơ sở y tế xử lý theo mô hình cụm và đã trang bị lò đốt chuyên dụng hoặc các hệ thống, thiết bị xử lý khác đáp ứng chất lượng phát thải theo quy định thì được xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, phát sinh trong khuôn viên cơ sở y tế của mình. Trường hợp CTYTNH phát sinh vượt quá khả năng xử lý của cơ sở thì phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng phù hợp xử lý.

Các cơ sở y tế còn lại thực hiện chuyển giao CTYTNH cho các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Y tế, các ngành, chính quyền địa phương liên quan để giám sát công tác thu gom và sử dụng phương tiện thu gom, vận chuyển CTYTNH theo mô hình cụm theo đúng tuyến và phạm vi thu gom, vận chuyển đã được phê duyệt.

.

V.T - Đ.T

.