Thứ Bảy, 29/09/2018, 11:18 [GMT+7]

Hỏi đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hỏi: Việc thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) và thời hạn sử dụng thẻ BHYT năm học 2018 - 2019 được quy định như thế nào?

Trả lời: Liên ngành Giáo dục và Đào tạo - BHXH tỉnh - Tỉnh đoàn Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1532/LN-BHXH-GD&ĐT-TĐ ngày 6/9/2018 hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2018 - 2019. Theo đó, việc thu tiền đóng BHYT của HSSV và thời hạn sử dụng thẻ BHYT năm học 2018 - 2019 đối với từng nhóm đối tượng HSSV được quy định cụ thể như sau:

-  Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính và đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia thì thực hiện thu tiền vào cuối năm 2018, thẻ BHYT đã được cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng không phải in lại. Chỉ thực hiện thu tiền theo các phương thức:

+ Thu tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV có thời hạn sử dụng linh hoạt ghi trên hóa đơn thu tiền từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng trong năm tài chính.

+ Thu tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV có thời hạn 1 năm nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng: Thời hạn sử dụng ghi trên hóa đơn thu tiền từ ngày 1/1 - 31/12/2019.

-  Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh mới vào lớp 1 và HSSV có thay đổi thông tin cá nhân. Thực hiện thu tiền và cấp thẻ BHYT theo các phương thức:

+ Thu tiền và cấp thẻ BHYT thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV có thời hạn sử dụng linh hoạt ghi trên hóa đơn thu tiền từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng kể từ ngày nhập học hoặc từ ngày hết hạn của thẻ BHYT đã được cấp lần trước.

Riêng với trẻ em vào lớp 1 mà thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi có thời hạn sử dụng sau ngày 30/9/2018. Nếu thẻ BHYT trẻ em hết hạn rơi vào bất kỳ các ngày trong các tháng: Tháng 10, 11, 12 thì thực hiện thu tiền từ đầu tháng hết hạn đó hoặc thu tiền vào tháng tiếp theo của tháng hết hạn.

Ví dụ 1: Thẻ hết hạn rơi vào 15 ngày đầu của tháng

Học sinh lớp 1 có thẻ BHYT trẻ em hết hạn sử dụng ngày 12/10/2018, hướng dẫn nạp tiền mua thẻ từ ngày 1/10/2018 nhưng hạn thẻ được tính từ ngày 13/10/2018 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc.

Ví dụ 2: Thẻ hết hạn rơi vào 15 ngày cuối của tháng

Học sinh lớp 1 có thẻ BHYT trẻ em hết hạn sử dụng ngày 20/10/2018, hướng dẫn mua thẻ từ ngày 1/11/2018 thì hạn thẻ được tính từ ngày 1/11/2018 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc (từ ngày 20/10 - 30/10 sẽ bị ngắt quãng không tham gia nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục vì gián đoạn tối đa không quá 3 tháng).

Lưu ý: Để tránh trường hợp những HSSV chẳng may bị ốm phải đi tới cơ sở khám, chữa bệnh trong thời gian ngắt quãng không tham gia BHYT, nhà trường nên khuyến khích phụ huynh học sinh nạp tiền mua thẻ từ ngày đầu của tháng hết hạn đó (như ví dụ 1).

- Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối: Thực hiện thu tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV có thời hạn sử dụng ghi trên hóa đơn thu tiền từ ngày 1/1/2019 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học (khóa học). Thời hạn ghi trên hóa đơn thu tiền tương ứng với số tiền nạp vào quỹ BHYT.

Riêng học sinh lớp 12 sau khi kết thúc năm học (30 tháng 6 hàng năm) để có thời gian tham gia BHYT liên tục và có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh, nhà trường hướng dẫn các em tham gia BHYT hộ gia đình theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, đến khi nhập học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nếu có trùng thời gian sẽ thực hiện thoái thu đối với thời gian tham gia BHYT hộ gia đình.

-  Đối với HSSV có các khóa học ngắn hạn khác nhau: Thu tiền và cấp thẻ BHYT thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV có thời hạn sử dụng ghi trên hóa đơn thu tiền từ tháng đầu của tháng nhập học cho đến tháng cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: Đã được cấp theo quy định của Chính phủ thì vẫn tiếp tục tham gia đến khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Khi thẻ BHYT của HSSV thuộc nhóm đối tượng khác hết hạn sử dụng và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác nữa thì tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo cho đến hết năm tài chính.

- Đối với HSSV tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền đến thời hạn chung là 31/12 của năm đó hoặc đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học (đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối).

- Nếu người tham gia đóng tiền vào 15 ngày đầu của tháng thì thực hiện thu từ ngày đầu tháng kế tiếp tháng nạp tiền đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc và thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nạp tiền.

Ví dụ 3: Nạp tiền ngày 10/10/2018 thì thực hiện thu từ ngày 1/11/2018, thẻ có giá trị từ ngày 10/11/2018 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc.

- Nếu người tham gia đóng tiền vào 15 ngày cuối của tháng thì thực hiện thu tiền từ ngày đầu tháng của tháng sau tháng kế tiếp tháng nạp tiền và thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày đầu của tháng sau tháng kế tiếp tháng nạp tiền.

Ví dụ 4: Nạp tiền ngày 26/10/2018 thì thực hiện thu từ ngày 1/12/2018, thẻ có giá trị từ ngày 1/12/2018 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc.

Lưu ý: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 8/8/2017 về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH của BHXH Việt Nam, thì thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT chỉ in “Giá trị sử dụng từ ngày.../.../....”. Vì vậy, trên hóa đơn thu tiền cần phải ghi rõ hạn sử dụng của thẻ BHYT để cho HSSV, phụ huynh theo dõi và tiếp tục tham gia khi thẻ BHYT hết hạn.

.

P.V

.