Thứ Sáu, 04/08/2017, 09:32 [GMT+7]

Hỗ trợ bệnh nhân điều trị thuốc kháng HIV có thẻ bảo hiểm y tế

(Congannghean.vn)-Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BYT, quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh  (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, chế độ, nguồn kinh phí và phương thức hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có BHYT được quy định như sau:

Theo phân cấp ngân sách của địa phương, hàng quý, căn cứ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh có thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giám định và thông báo theo quy định, cơ sở y tế tổng hợp chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV gửi cho Quỹ trên địa bàn và BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giám định của cơ quan BHXH. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tổng hợp của cơ sở y tế, Quỹ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV trực tiếp cho cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các tỉnh chưa thành lập Quỹ KCB cho người nghèo và Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, ngân sách địa phương đảm bảo chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT trong dự toán chi sự nghiệp y tế hàng năm của Sở Y tế.

Thông tư nêu rõ, các cơ sở y tế lập dự toán ngân sách phần chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh tham gia điều trị có thẻ BHYT cùng thời gian lập dự toán ngân sách của đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước gửi Sở Y tế để lập và bố trí dự toán hàng năm. Sau khi có kết quả giám định của cơ quan BHXH, trong vòng 10 ngày làm việc, cơ sở y tế tổng hợp chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV gửi Sở Y tế và BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tổng hợp của cơ sở y tế, Sở Y tế chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV trực tiếp cho cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

.

Xuân Thống

.