Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/cong-an-tx-hoang-mai-nhieu-cach-lam-hay-sang-tao-trong-thuc-hien-chi-thi-05-755061/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/cong-an-tx-hoang-mai-nhieu-cach-lam-hay-sang-tao-trong-thuc-hien-chi-thi-05-755061/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/08/2017, 08:08 [GMT+7]
Công an TX Hoàng Mai

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

(Congannghean.vn)-Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an TX Hoàng Mai đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Nét nổi bật là phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa trong toàn đơn vị.
 
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, Đảng ủy Công an TX Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai toàn diện đến 100% CBCS một cách nghiêm túc, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tư tưởng trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Duy trì có hiệu quả mô hình Thanh niên Công an TX Hoàng Mai học tập,                    làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 (Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo)
Duy trì có hiệu quả mô hình Thanh niên Công an TX Hoàng Mai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 (Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo)
Bám sát nhiệm vụ, mỗi tổ đội đã chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát đúng điều kiện công tác, với nhiều biện pháp và cách làm hiệu quả; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng việc thực hiện Chỉ thị của cán bộ, đảng viên. Từ đó, CBCS đã tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ra sức học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai đã cụ thể hóa thành các nội dung trọng tâm cụ thể để chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian; đồng thời, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành TW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Công an thị xã đã lựa chọn, xác định một số nội dung đột phá như xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình Thanh niên Công an thị xã học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tổ chức thảo luận, thực hiện bằng cách tổ chức lấy ý kiến, phản biện, góp ý của cán bộ, đảng viên và tổ chức đánh giá việc triển khai một cách nghiêm túc.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị đến tất cả CBCS, đảng viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức đánh giá, biểu dương những điển hình, mô hình người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và cán bộ, đảng viên trong đơn vị nói riêng. 
 
Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn xác định đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải là người đi đầu với trách nhiệm nêu gương, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải “nói đi đôi với làm”. Vai trò nêu gương của từng CBCS phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong công việc hàng ngày. Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, CBCS Công an TX Hoàng Mai luôn lấy mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” làm tiêu chí phấn đấu; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động. 100% CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kính trọng, lễ phép, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
Qua thực hiện Chỉ thị 05, trong đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều quan trọng là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi CBCS là những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
.

Huyền Thương

.