Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201412/thu-tuc-chuyen-nhuong-va-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-573066/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201412/thu-tuc-chuyen-nhuong-va-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-573066/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/12/2014, 16:06 [GMT+7]

Thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất

Ông Lâm Gia Phát (Trường Long A, Châu Thành A, Hậu Giang) có nhu cầu chuyển nhượng 6.000 m2 đất trồng cây lâu năm và chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư (xây dựng kho bãi).
 
Ông Phát hỏi, nếu vị trí chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào và ông có phải chuyển sang thuê đất hay không?
 
Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang trả lời ông Phát như sau:
 
Trường hợp ông có nhu cầu nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư (xây dựng kho bãi), nếu vị trí đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Châu Thành A, thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (xây dựng kho bãi) của ông được thực hiện như sau:
 
Trước khi thực hiện chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (xây dựng kho bãi) phải có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 
Thành phần hồ sơ để xem xét gồm:
 
- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư.
 
- Sơ đồ vị trí khu đất, kèm Giấy chứng nhận.
 
- Giấy phép kinh doanh của cơ quan thẩm quyền cấp.
 
- Dự án đầu tư.
 
Sau khi có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nêu trên.
 
Thành phần hồ sơ để xem xét thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 
Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 
Về phương thức nộp tiền khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất: Nộp tiền thuê đất cho loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.