Thứ Tư, 17/07/2019, 15:31 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Năm 2019, Nghệ An xác định là năm cải cách hành chính (CCHC). Với quyết tâm tạo sự đột phá ở tất cả các lĩnh vực, tăng cường phục vụ nhân dân, thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

 Mục tiêu CCHC đang đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị
Mục tiêu CCHC đang đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của các ngành: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Xây dựng, Tư pháp. Việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại các đơn vị tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện giảm thời gian cấp giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ 7 ngày xuống còn 2 ngày.

Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ rà soát cắt giảm 20% thời gian giải quyết và cắt giảm hồ sơ các bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài trong 4 TTHC thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân. Sở Du lịch đã cắt giảm thời gian của 1 TTHC (Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh giảm từ 60 ngày xuống còn 50 ngày).

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định. 6 tháng đầu năm, “Bộ phận một cửa” liên thông tỉnh đã tiếp nhận 964 hồ sơ; trong đó: Tổng số hồ sơ trả đúng hẹn và trước hẹn 526 bộ (chiếm 54,56%); số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết là 72 bộ (chiếm 7,5%); số hồ sơ quá hạn là 58 bộ (chiếm 6,1%), số hồ sơ tồn đọng là 308 bộ (chiếm 31,95%).

Các giải pháp về đẩy mạnh CCHC được các cơ quan Nhà nước đẩy mạnh. Trong đó, phải kể đến việc tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo các quy định hiện hành. Đồng thời, quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại ngành, huyện, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng thực hiện trong năm 2019...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn phát triển; công tác CCHC còn chậm, chưa tạo ra những đột phá. Trong đó, cán bộ, viên chức - yếu tố quyết định của CCHC vẫn còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong giải quyết công việc; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác CCHC, cung cấp dịch vụ hành chính công ở một số lĩnh vực chưa tốt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa cao.

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính là: Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở một số cấp, ngành chưa đồng bộ; cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ CCHC chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí đầu tư cho công tác CCHC còn nhiều khó khăn; vấn đề CCHC liên quan đến nhiều lĩnh vực...

Nghệ An đã cụ thể hóa mục tiêu CCHC ở nhiều sở, ngành. Mục tiêu phấn đấu nâng vị trí xếp hạng CCHC của tỉnh đến năm 2020 nằm trong tốp 20; xếp hạng về quản trị và hành chính công của tỉnh đến năm 2020 nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Muốn vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì gắn việc thực hiện công tác CCHC với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhìn sang địa phương bạn như tỉnh Quảng Ninh giữ vị trí đứng đầu là nhờ triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử từ rất sớm và là địa phương đầu tiên triển khai thành công trục kết nối liên thông văn bản điện tử 4 cấp với Văn phòng Chính phủ... Nghệ An cần khẩn trương hành động mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện bằng được những mục tiêu đề ra trong CCHC.

.

Tuệ Trang

.