Thứ Sáu, 12/07/2019, 09:18 [GMT+7]
Công an huyện Nghĩa Đàn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ

(Congannghean.vn)-Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an, thời gian qua, Công an huyện Nghĩa Đàn đã chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.

CBCS Công an huyện Nghĩa Đàn về tận cơ sở làm thủ tục cấp phát CMND      cho đối tượng chính sách
CBCS Công an huyện Nghĩa Đàn về tận cơ sở làm thủ tục cấp phát CMND cho đối tượng chính sách
Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; tiếp tục tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; các văn bản pháp luật quy định trong công tác đảm bảo trật tự ATGT cho khoảng 1.800 người dân; in sao 80 đĩa tuyên truyền về công tác giải tỏa hành lang ATGT trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn.
 
Duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại “Bộ phận một cửa”; các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trên các lĩnh vực: Lập cấp chứng minh nhân dân; làm thủ tục nhập khẩu, chuyển khẩu; đăng ký xe máy… Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân đều được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi trong giao dịch. Mặc dù số lượng công việc cần giải quyết nhiều nhưng CBCS vẫn đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian trả kết quả so với quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
 
Bên cạnh đó, CBCS đặc biệt chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; nhất là nâng cao văn hóa ứng xử trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân, thể hiện tinh thần tận tụy, kính trọng, lễ phép, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ. Đơn vị tiếp tục duy trì làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
 
Đặc biệt, thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn làm thủ tục cấp phát CMND, nhất là vùng sâu, vùng xa, các trường hợp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, bà con giáo dân… Tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin theo chủ trương của Công an tỉnh; không ngừng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thực hiện các TTHC; thực hiện chủ trương đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi và sự đồng tình, ủng hộ cao trong CBCS.
 
Trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, đơn vị đã đưa bộ phận đăng ký quản lý cư trú và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT vào trung tâm hành chính Công an huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giải quyết công việc. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Công an cấp xã giải quyết đúng quy trình thủ tục đăng ký quản lý cư trú cho công dân và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có thể tra cứu quy trình thủ tục đăng ký, quản lý cư trú qua trang mạng. Ngoài ra, hướng dẫn công tác tàng thư hộ khẩu định kỳ và thống kê số liệu nhân, hộ khẩu; làm thủ tục tách hộ, cấp sổ hộ khẩu (HK08); tổ chức tiếp nhận cư trú cho các trường hợp người nơi khác đến làm ăn, sinh sống; làm thủ tục ĐKTT, thủ tục xoá tên trong các loại sổ hộ khẩu; kiểm tra hộ khẩu định kỳ, đột xuất…
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiếp nhận, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT; tiếp nhận và trả kết quả CMND, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT cho 12.878 trường hợp. Trong đó: Đăng ký môtô, xe máy, xe máy điện 2.475 trường hợp; cấp phát CMND 5.882 trường hợp; cấp đổi CMND 4.491 trường hợp; cấp giấy đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT 30 trường hợp. Tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các loại hồ sơ, thông tư hướng dẫn, mẫu tờ khai… liên quan đến TTHC để nhân dân biết và dễ dàng thực hiện.
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Công an huyện Nghĩa Đàn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải cách TTHC; không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan và tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực ANTT cho các tổ chức, công dân, đảm bảo nhanh gọn, chính xác. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, nhất là các bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác hồ sơ và trao đổi thông tin. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; kiểm soát, thực thi các TTHC gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
.

Ngọc Anh

.