Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201901/sau-sap-nhap-giai-the-185-co-quan-chuyen-mon-cap-huyen-834701/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201901/sau-sap-nhap-giai-the-185-co-quan-chuyen-mon-cap-huyen-834701/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sau sáp nhập, giải thể 185 cơ quan chuyên môn cấp huyện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 16/01/2019, 11:44 [GMT+7]

Sau sáp nhập, giải thể 185 cơ quan chuyên môn cấp huyện

Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ, sau khi cả nước tiến hành sắp xếp, giảm đầu mối, giảm trung gian, cả nước có 15 tỉnh đã tiến hành sắp xếp, giảm được 185 đầu mối.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Trước đó thì nhiều địa phương đã thí điểm, như việc hợp nhất Thanh tra với Ủy ban kiểm tra, hoặc Ban Tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ…
 
Về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện,. Trong đó, nhiều nhất là Quảng Ninh, giảm được 28 cơ quan, thứ hai là tỉnh Yên Bái giảm được 27 đầu mối, thứ 3 là Trà Vinh giảm được 24 đầu mối.
 
Về cơ quan cấp tỉnh, 4 địa phương đã tiến hành hợp nhất hoặc giải thể sở như Sở giáo dục và đào tạo cùng  Sở khoa học và công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
 
Về tinh giản biên chế, tính đến năm 2018, cả nước giảm 40.500 người, và dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5,5 nghìn người, biên chế sự nghiệp giảm 39 nghìn người.
.

Nguồn: ANTV