Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201708/tang-cuong-cac-giai-phap-cai-thien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-750625/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201708/tang-cuong-cac-giai-phap-cai-thien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-750625/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường các giải pháp cải thiện công tác cải cách hành chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/08/2017, 09:48 [GMT+7]

Tăng cường các giải pháp cải thiện công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các nội dung cải cách hành chính (CCHC), qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số bất cập như: Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao; trình độ, năng lực, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức thực hiện các nội dung CCHC còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) hàng năm của tỉnh Nghệ An không ổn định, trong đó đáng lưu ý về Chỉ số CCHC tỉnh năm 2016 xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố (tụt 17 bậc so với năm 2015).

Nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những yêu cầu quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay
Nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những yêu cầu quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay

Nguyên nhân tụt bậc về xếp hạng CCHC so với năm trước là do các cấp, ngành chưa chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC; thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao dẫn đến kết quả một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không có điểm hoặc điểm số thấp.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số về CCHC của Bộ Nội vụ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Để thực hiện cụ thể nhiệm vụ trên, cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Thực hiện và chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị ở các cấp vào thực hiện theo cơ chế một cửa. Các đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 chủ động tìm kiếm nguồn lực tài chính, xây dựng đề án triển khai và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian, không chậm trễ; phải thực tâm, thực chất, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Các huyện, thành phố, thị xã rà soát thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Chỉ thị số 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh.

Ngày 30/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành liên quan và ý kiến tại các tham luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã kết luận: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thời gian qua, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế, yếu kém như sau: Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn rườm rà, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa có bước đột phá; chưa có quy định về các mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm; một số nhiệm vụ CCHC chưa được triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đã phê duyệt; công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức ở một số nơi còn chưa được thực hiện nghiêm túc; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều bất cập; hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn thấp; hạ tầng CNTT chưa được triển khai đồng bộ, thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; công tác phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc ở Trung ương với các địa phương và việc phân cấp giữa các bộ, ngành với địa phương chưa được đẩy mạnh, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể: Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho", lợi ích nhóm. Tiếp tục rà soát, phân cấp cho địa phương, theo hướng cấp nào sát việc nhất thì cấp đó thực hiện, tránh tình trạng thông qua nhiều cấp trung gian dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Các bộ, cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương không ôm đồm, bao biện, làm thay địa phương; cần tập trung vào xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý và tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử với cải cách thủ tục hành chính. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, các phần mềm dùng chung, đảm bảo tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong quá trình xử lý công việc; tăng tỉ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước. Thực hiện cung cấp trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 và tích hợp các dịch vụ công này với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân...

.

Xuân Thống

.